Ziens­wijze Lucht­ruim­her­ziening 3 maart


3 maart 2021

Allereerst zijn we blij dat GS in deze zienswijze de leefomgeving van Drenthe verdedigt tegen de mogelijke aantasting door de uitbreiding van het militair oefengebied boven de provincie.

Dat geeft ons hoop voor de toekomst dat een gezonde leefomgeving en het behoud van kernkwaliteiten als rust en natuur bovenaan het prioriteitenlijstje van het college staat.

De Partij voor de Dieren heeft wel een aanvulling op de zienswijze en ook een aantal vragen over de zienswijze.

Als eerste een essentiële aanvulling op de zienswijze: om klimaatdoelen te halen, zullen we de komende decennia uit moeten gaan van krimp van de luchtvaart en niet van groei.

De basis voor de huidige herziening is groei van de luchtvaart en opening van Lelystad Airport.

Voorzitter, groei van de luchtvaart kán anno 2021 gewoon niet meer. Groei van deze sector is niet mogelijk.

De aarde stevent af op een ongekende klimaatcrisis.

We kunnen natuurlijk het gebruik van het luchtruim herzien, maar dan wel met de realiteit van nu.

Met een ander uitgangspunt, namelijk krimp, zal de herziening ook anders uitpakken. Dan hoeft er misschien wel geen militair oefengebied boven Drenthe te komen.

Het is niet voor niets dat de luchtvaartnota controversieel verklaard is. Het is vreemd om dit proces voor het luchtruim wel door te zetten.

Graag horen we of GS dit essentiële punt van de klimaatcrisis en krimp luchtvaart overneemt in de zienswijze.

Dan nog twee punten over de zienswijze:

(1) GS vraagt om meer informatie van het Rijk. Bijvoorbeeld over geluidsoverlast, Hoe groot acht GS de kans dat wij die informatie ook daadwerkelijk en op tijd krijgen?

Hoe gaat het proces volgens u dan? Krijgen we meer informatie en gaan we dan weer een aanvulling op de zienswijze op geven?

(2) Het ministerie heeft bij de informatiebijeenkomst beloofd dat er niet lager dan op 2 km zal worden gevlogen boven Drenthe.

Toch stelt u een vraag (vraag 10) over het effect op dieren als jachtvliegtuigen op een hoogte vanaf 360 m vliegen en helikopters vanaf 35 m. En dan hebben we het niet over de laagvliegroutes!

Hoe moeten we dit met elkaar rijmen? Wordt er nu wél of niet onder de 2 km boven Drenthe gevlogen? Graag uitleg van het college over deze vraag.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Zon op land, zienswijze

Lees verder

Gaswinning winningsplan Westerveld

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer