Wijziging van de Provin­ciale Omge­vings­ver­or­dening Drenthe 2018


8 september 2021

Voorzitter,

Een belangrijke aanleiding voor deze wijzigingen van de Provinciale Omgevingsverordening is de wens om zon op land te maximeren. Al eerder heeft de Partij voor de Dieren aangegeven dat wij daar niets voor voelen.

Laat het helder zijn: de Partij voor de Dieren heeft de voorkeur voor zon op dak en goede landbouwgrond kunnen we beter gebruiken voor voeding voor de mens, maar binnen tien jaar moeten we de meeste energie duurzaam opwekken en daar horen zonnepanelen bij, liefst op dak, maar ook op land. Hier een rem op zetten is onverantwoord.

En als we energie nodig hebben zullen we dat zelf, lokaal, moeten opwekken.

De fossiele energie die we nu gebruiken wordt opgewekt buiten ons gezichtsveld.

De winning gaat gepaard met een enorme aantasting van het landschap en flinke ecologische schade, maar meestal in het buitenland. Ik denk dan aan het opblazen van bergtoppen, open lucht fracking, de met olie vervuilde wateren en landbouwgronden in bijvoorbeeld Nigeria. En dichterbij huis aan de bodemdaling door gaswinning.

In vergelijking met opwekken van fossiele energie zijn zonnepanelen veel minder rampzalig voor onze leefomgeving. Als we energie gebruiken, kunnen niet alleen de lasten voor anderen zijn.

Een groot voordeel is van zonnepanelen is ook dat het omkeerbaar is. Bovendien zijn zonneparken landschappelijk goed in te passen, en dat is ook al opgenomen in de Omgevingsvisie.

De inspreker heeft een goed punt aangedragen dat de voorgestelde sturing op hectares juist niet zal leiden tot goede landschappelijke inpassing, maar tot maximaal vol gelegde velden. De mogelijkheden van functiecombinatie die we in Drenthe ook willen, worden daarmee tegengewerkt.

Als je alles afweegt, zijn zonnepanelen, ook op land, te prefereren als het alternatief fossiele energie is.

Al helemaal na het verschijnen van het nieuwste IPCC rapport begin augustus, kunnen we ons niet voorstellen dat de klimaatbewuste partijen in deze staten instemmen met deze beperkingen voor zon op land.

Tot zover.

Interessant voor jou

Plan van aanpak "Drenthe reist Duurzaam."

Lees verder

Drentse Europa Agenda 2021-2024

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer