Plan van aanpak "Drenthe reist Duurzaam."


8 september 2021

Voorzitter,

Een concreet plan om de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof te verminderen om klimaatverandering tegen te gaan, daar kunnen wij als Partij voor de Dieren wel achter staan. Daarbij kan dit plan ook nog eens de verkeersveiligheid ten goede komen. Wat dan wel weer jammer is dat dit plan is gericht op de personen-autorijder en niet op het vrachtvervoer. Ik lees dat binnen de Drentse mobiliteitssector het wegverkeer verantwoordelijk is voor ca. 92% van de CO2 uitstoot. De vraag aan de gedeputeerde is: gaat het hier louter om personenauto’s? Het zou volgens de Partij voor de Dieren namelijk een goed idee zijn als ook de transportsector hier bij betrokken wordt. Enerzijds voor het draagvlak onder de Drentse bevolking en anderzijds omdat dan al het wegverkeer wordt aangepakt.

Uit recent onderzoek van het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) bleek dat er in Nederland nog geen 300 elektrische vrachtwagens rijden terwijl deze wel in Nederland geproduceerd worden. Het blijkt voor de sector duur te zijn om over te schakelen. Zou het dan niet een mooi Drents proefproject zijn om met de transportsector om tafel te gaan zitten voor elektrisch en ander emissie loos wegvervoer over bijvoorbeeld kortere stukken? En zo nee, waarom niet?

Dan de focus op fietsen: natuurlijk kunnen werknemers vaker op de fiets dan ze nu doen maar is er ook gedacht over of dit voor veel afstanden woon-werk wel mogelijk en haalbaar is? Ik denk hierbij aan de afstand Emmen-Groningen. Ik neem aan dat dit in het Mobiliteitsprogramma komt te staan. Kan de gedeputeerde aangeven wanneer de Staten de uitwerking van het Mobiliteitsprogramma kunnen verwachten?

Verder vinden wij het een goed initiatief en zullen wij dit waarschijnlijk steunen. Vooral ook omdat door het streven naar minder autoverkeer dure projecten zoals verdubbeling van de N34 compleet overbodig zouden kunnen worden.

Tot zover.

Interessant voor jou

Provinciaal inpassingsplan Norgervaart

Lees verder

Wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer