Drentse Europa Agenda 2021-2024


16 september 2021

Voorzitter,

Een onderdeel van de Drentse Europa Agenda is de Green Deal die neerkomt op een groeistrategie in een groen jasje. Alsof er niets hoeft te veranderen. Nog steeds durft men niet te erkennen dat oneindige groei, op een planeet met een eindige hoeveelheid grondstoffen niet bestaat. Dit is dus geen geschikte blauwdruk voor Drenthe.

Dan de Farm to Fork strategie of zo als onze gedeputeerde het noemt boer-tot-bordstrategie. Daarin erkent de Europese Commissie eindelijk de schadelijke gevolgen van vlees en zuivel voor klimaat, natuur en gezondheid (nu GS nog). Maar concrete maatregelen die echt zoden aan de dijk zetten ontbreken. Precies die subsidies die direct bijdragen aan schaalvergroting, klimaat- en milieuvervuiling worden buiten beschouwing gelaten. Als het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid niet geheel herzien wordt, dan blijft de boer-tot-bordstrategie een wassen neus. Gelukkig heeft onze Europarlementariƫr Anja Hazekamp een intiatiefrapport hierover uitgebracht met concrete verbeteringen.

Dat geldt ook voor de biodiversiteitsstrategie, waar afrekenbare doelen of verplichtingen in geen velden of wegen zijn te bekennen. De achteruitgang van klimaat en natuur worden op deze manier niet gestopt. Ook klimaatadaptatie is onvermijdelijk, maar zal samen moeten gaan met eerlijkheid over de oorzaken.

Tot slot: De Drentse Europa Agenda is een gids voor als men subsidie wil aanvragen voor zaken waar een groen randje aan zit. In het jaar 2050 moet Europa circulair zijn maar, voorzitter, dat is over meer dan 28 jaar.

Is de gedeputeerde het met de Partij voor de Dieren eens dat het landbouwbeleid grondig op de schop moet om de benodigde omslag te maken?

Tot zover.

Interessant voor jou

Wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018

Lees verder

Groene Economische Agenda

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer