Wijziging Provin­ciale Omge­vings­ver­or­dening Drenthe


POV

2 maart 2022

Goed om te weten dat de Provinciale Omgevingsverordening eens in de zoveel maanden kan worden aangepast. De Partij voor de Dieren heeft namelijk ook nog wel wat wijzigingen op het wensenlijstje staan. Ik denk bijvoorbeeld aan de provinciale vrijstellingslijst voor beschermde diersoorten, waar nodig een aantal bedreigde diersoorten van af moeten worden gehaald.

De wijziging die we vandaag bespreken heeft alles te maken met het behouden van de afzetmarkt voor veehouders. Als je vlees nog wil slijten aan de supermarkt, zal je naar een 1 ster keurmerk moeten.

Het beter leven keurmerk van de Dierenbescherming is echter vooral goed voor de supermarkten. De dieren schieten er niet veel mee op. De dieren worden nog altijd onder erbarmelijke omstandigheden geslacht, veelal door uitgebuite arbeidsmigranten, met chronisch tekortschietend toezicht van de NVWA. Ik denk bijvoorbeeld aan het levend koken van varkens, wat nog altijd voorkomt in de Nederlandse slachthuizen.

Het beter leven keurmerk is een voorbeeld van humane-washing. Een klein beetje betere omstandigheden voor de dieren creëren om het geweten van vleeseters te sussen.

Hoe komt het college aan het maximum van 3,5 hectare? Is die schaal werkelijk nodig voor een levensvatbaar bedrijf? Of is dat nodig voor winst-maximalisatie?

Voorzitter, een verruiming van bouwvlak in de POV draai je niet meer terug. 1,5 hectare is al een megastal. Veehouderij met een bouwvlak van 3,5 hectare is agro-industrie. Het is XXL veehouderij. Denkt GS dat die industrie-dozen makkelijk midden in het Drentse landschap ingepast worden?

Een distributiecentrum van 4 hectare is een XXL distributiecentrum, die zet je ook niet zomaar overal neer. Hetzelfde zou moeten gelden voor een XXL veehouderij.

De zienswijze van de Natuur en MilieuFederatie legt de vinger op de zere plek;

de koppeling van stikstofreductie en schaalvergroting is een vreemd soort ´handjeklap´

Worden straks ook andere maatregelen om onze leefomgeving te beschermen, om simpelweg aan de wet te voldoen, gekoppeld aan andere wensen van de bio-industrie?

Het is nog niet uitgekristalliseerd hoe de Wet Dieren en de aanpak stikstof gaat uitpakken voor de veehouderij. En niet te vergeten wat we gaan doen om de volksgezondheid te beschermen. ik denk aan zoönosen zoals de vogelgriep, maar ook de verhoogde kans op longontsteking bij omwonenden van een pluimveehouderij.

Waarom moeten wij dan nu al met stoom en kokend water een wijziging van de POV erdoor jagen? Is het niet wijzer om te wachten tot alle mogelijkheden en onmogelijkheden op tafel liggen en dán met een integraal plan te komen voor de veehouderij in Drenthe?

Graag een reactie van het college.

Interessant voor jou

Tussenevaluatie programma natuurlijk platteland

Lees verder

Bijdrage interpellatiedebat over ongewenste ontwikkelingen op recreatieparken in Drenthe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer