Wijziging Provin­ciale Omge­vings­ver­or­dening


1 juni 2022

Fijn om te lezen dat de begrippen feitelijke aantal dieren en planologisch legaal toegestane aantal dieren nu, in deze versie van de verordening, eenduidig worden gebruikt.

U geeft er geen ruchtbaarheid aan, maar uiteraard hebben wij het wel gezien.

In de commissievergadering bleek dat het college wel ruimte ziet in Drenthe voor groei van de intensieve veehouderij.

De gedeputeerde vindt het namelijk niet verkeerd als het aantal dieren in Drenthe toeneemt omdat hier in Drenthe nog ruimte is.

Letterlijk zei de gedeputeerde dat er wel meer dierrechten naar Drenthe kunnen komen, omdat je in Drenthe daarmee een goede boterham kan verdienen.

Het verbaasd de Partij voor de Dieren werkelijk dat het college, anno 2022, met alle ellende van uit de voegen gegroeide veehouderij voor Drenthe, dat nog steeds vindt.

Onze gezondheid, onze leefomgeving, de Drentse natuur. Het staat allemaal onder druk doordat we zoveel dieren willen houden.

Bepaalde partijen (JA21, VVD en PVV voorop) zien de landschappelijke inpassing van de grote stallen helemaal zitten, er wordt zelfs met geen woord over gerept, maar als het over zonnepanelen gaat, dan zou dat ineens niet landschappelijk in te passen zijn in Drenthe.

Meten met twee maten noem je dat.

Interessant voor jou

Apotheekhoudende huisartsen

Lees verder

Bijdrage Voorjaarsnota 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer