Apotheek­hou­dende huis­artsen


18 mei 2022

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is er een voorstander van dat zorg en ook preventieve zorg goed bereikbaar moet zijn voor iedereen. Dat geldt dus ook voor mensen die buiten steden en grote dorpen wonen. Wij vinden dan ook dat huisartsen en dus ook apotheekhoudende huisartsen een rendabele praktijk moeten kunnen voeren. Hierdoor is de zorg dichtbij en persoonlijk en is het eigenlijk heel efficiënt als de huisarts ook de medicijnen verstrekt, je hebt daardoor kortere ketens. Bijkomend voordeel is dat de huisarts een kleinere praktijk kan hebben met minder patiënten waardoor er meer aandacht voor die patiënten is.

Dan de vragen van de CDA-fractie:

  1. Het is ons inderdaad bekend dat het voor veel huisartsen moeilijk is om zich staande te houden. Ook is ons ter ore gekomen dat dit eigenlijk in heel het landelijk gebied speelt. Tevens is het zo dat de opvulling van huisartsenpraktijken in het algemeen moeilijk gaat. Dit lazen we vorige week nog in de krant.
  2. Onze opvatting m.b.t de stelling heb ik in mijn inleiding eigenlijk al gezegd. De Partij voor de Dieren zou het jammer vinden als deze laagdrempelige zorg zou verdwijnen enkel omwille van kostenbesparing en zogenaamde efficiëntie. Het menselijke aspect mag want ons betreft niet uit het oog verloren worden. Dit geldt voor de gehele huisartsenzorg.
  3. Het lijkt ons een idee om dit punt in het kader van de sociale agenda op te pakken en indien nodig de minister op te roepen om hier oog voor te hebben. Daarnaast zouden de provincie en gemeenten kunnen ondersteunen door gunstige omstandigheden voor een praktijkvoering te scheppen. Bijvoorbeeld door een niet te duur pand en goede infrastructuur. Verder zou vanuit de beroepsgroep de goodwill op het apotheekgedeelte afschaffen een goede ontwikkeling zijn.

Tot zover.

Interessant voor jou

Jaarstukken 2021

Lees verder

Wijziging Provinciale Omgevingsverordening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer