Jaar­stukken 2021


18 mei 2022

Met de jaarstukken kijken we terug op 2021. Veel zaken lopen volgens planning, maar in een aantal belangrijke thema´s zit niet veel schot; de stikstofproblematiek, de Omgevingswet en de uitbreiding van het NatuurNetwerkNederland.

Op de invoering Omgevingswet heeft de provincie niet veel invloed, maar de uitbreiding NNN ligt toch echt bij de Provincie.

Wat gaat het college concreet doen, zodat we volgend jaar niet weer in de jaarstukken lezen dat het NNN niet opschiet?

Wat betreft stikstof zou het enorm schelen als we eens onder ogen komen dat we te veel dieren in de veehouderij houden. Zolang we dat niet doen, blijven we doormodderen, pappen en nathouden en als zachte heelmeester stinkende wonden maken.

Het is treurig dat milieuorganisaties naar de rechter moeten omdat het provinciebestuur toch willens en wetens juridisch wankele vergunningen verstrekt.

Staat het college nog steeds achter het Koersdocument Stikstof? Ook zelfs nu duidelijk is geworden dat een aantal uitgangspunten juridisch onhoudbaar zijn? Zoals het extern salderen op basis van de algemene bronmaatregelen?

Graag een reactie van de gedeputeerde over de gevolgen voor Drenthe van de rechterlijke uitspraak eind april over extern salderen.

Bij de bestudering van de jaarstukken kijkt de Partij voor de Dieren met extra interesse naar de onderdelen die te maken hebben met onze leefomgeving.

En vooral met het beschermen daarvan.

We zien een oranje vinkje staan bij taken Wet natuurbescherming, onderdeel soortenbescherming.

Er is een sterke toename in de aanvraag van ontheffingen en de vraag naar informatie. Dat is een goede zaak. Kennelijk groeit de bewustwording dat er een ontheffing soortenbescherming nodig is bij bepaalde plannen en activiteiten. En groeit ook de bewustwording bij organisaties zoals de gemeenten dat ze toch te weinig kennis in huis hebben op dat gebied, Er is in 2021 extra capaciteit bij VTH ingezet.

Kan de gedeputeerde aangeven of dat voorlopig genoeg capaciteit is?

Dan zien we een groen vinkje staan bij Wnb onderdelen houtopstanden. Er staat:´ er is adequaat toezicht uitgeoefend op de herplantplicht en er is handhavend opgetreden tegen illegale vellingen.´

Nou dat moeten we dan maar aannemen, maar het areaal aan houtopstanden neemt toch langzaam af. Dus ergens gaat het niet goed. Er wordt gekapt, en er komt te weinig voor terug.

De Provinciale Staten hebben echter nauwelijks zicht op dit proces

Is de gedeputeerde bereid om PS een jaarlijks overzicht te sturen van de gekapte houtopstanden, de herplant en de handhaving?

Tot slot: het programma duurzame melkveehouderij, Dat programma staat stil. In 2020 deden er 232 melkveehouders mee en in 2021 is er geen bedrijf meer bijgekomen, Provinciale Staten wacht bovendien nog altijd op een evaluatie van dit programma, conform de aanbevelingen van de rekenkamer in 2020.

En dan de ambitie. Op de website van de provincie staat nog steeds dat we in 2020 bij de top moeten behoren in duurzame grondgebonden melkveehouderij, die datum is ruimschoots gepasseerd, inmiddels is de ambitie in de stukken dat we in 2025 tot de top behoren. Ongetwijfeld wordt die datum steeds opgeschoven, over twee jaar willen we in 2027 tot de top behoren, dan in 2028, 2030, enzovoort.

Het lijkt ons logisch én de hoogste tijd dat we het programma duurzame melkveehouderij eens grondig evalueren.

Dus onze vragen hierover: Klopt het dat er geen schot in zit in het programma duurzame melkveehouderijen? Wanneer komt de beloofde evaluatie van dat programma?

Tot zover in eerste termijn.

Interessant voor jou

Wijziging Provinciale Omgevingsverordening

Lees verder

Apotheekhoudende huisartsen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer