Werkplan Sociale Agenda


18 januari 2023

In het werkplan sociale agenda staan veel mooie initiatieven, die zeer nuttig en zinvol zijn.

Echter wij missen nog steeds de focus op gezonde voeding. Hier heeft de Partij voor de Dieren al meerdere keren aandacht voor gevraagd.

Want bijvoorbeeld bij veel welvaartsziektes, is niet alleen bewegen belangrijk maar het is wetenschappelijk bewezen dat gezonde, liefst plantaardige, voeding echt significante voordelen heeft.

Uit onderzoek naar de bepalende factoren voor gezondheid blijkt medische zorg voor slechts 11 procent impact te hebben op onze gezondheid.

Onze gezondheid en welbevinden wordt voor de rest voor een belangrijk deel bepaald door sociale omstandigheden en individueel gedrag.

Waar we wonen, hoeveel we bewegen en óók hoe gezond we eten heeft grote impact. Het is dus ontzettend belangrijk om een gezonde omgeving te creëren; zowel een gezonde leefomgeving, als een gezonde voedselomgeving.

Wij zijn dan ook best teleurgesteld dat de gedeputeerde daar niets mee gedaan heeft, en bij gezondheid vooral kijkt naar bewegen.

Wij zien graag dat bij een eventuele verlenging van de sociale agenda in een volgende periode dat er een dan ook expliciet een onderdeel met betrekking tot gezonde voeding in staat.

Tot slot. Het moet ons van het hart dat door keuzes van vorige kabinetten, onder andere door invoering van de participatiewet en andere decentralisaties, de gemeenten nu zo krap bij kas zitten dat voor welzijnswerk, bibliotheekwerk en jeugdwerk de provincie moet bijlappen.

Gezien de vele maatschappelijke problemen wordt het tijd dat we met zijn allen aangeven bij de landelijke politiek, dat de tijd van afbraak stopt moet en dat we meer en structureel gaan investeren in de samenleving, en niet alleen op vrijwillige basis van een goedwillende provincie.

Tot zover.

Interessant voor jou

De visie op de klimaat-, stikstof- en wateropgave in Drenthe

Lees verder

Interprovinciaal rapport

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer