De visie op de klimaat-, stikstof- en water­opgave in Drenthe


11 januari 2023

Het perspectief voor de agrarische sector in Drenthe is regionale, biologische plantaardige landbouw, dat is de enige manier om de opgaven voor stikstof, water en klimaat te behalen.

Als we het over voedselzekerheid hebben, dan moeten we zeker de intensieve veehouderij stoppen.

De partij voor de dieren is zeker voor innovatie, maar zeker niet voor wat schijnoplossingen op het huidige failliete landbouwsysteem in de benen te houden.