Bijdrage wijziging begroting


GAE

14 december 2022

Voorzitter,

Zoals we in de commissievergadering ook al hebben gezegd; wij vragen ons bij het overbruggingskrediet voor Groningen Airport Eelde af: een overbrugging...naar wat?

Het enige wat een realistische overbrugging zou kunnen zijn, is een overbrugging naar een verantwoorde afbouw van GAE.

In de brief die het college heeft geschreven, wordt met geen woord gerept over de opwarming van de aarde en de rol van de luchtvaart hierin.

Dat valt ons tegen, en tegelijkertijd konden we het ook wel raden.

Iedereen weet dat de luchtvaart moet krimpen om de aarde leefbaar te houden, maar het is voor bestuurders lastig om aan die wetenschap consequenties te verbinden.

Net als de veehouderij is dit een klimaattaboe waar niemand over wil praten.

Helaas gaat het college mee in de greenwashing van GAE. Als we maar vaak het woordje duurzaam en groen in de tekst zetten, kunnen we gewoon doorgaan op dezelfde weg.

Elektrisch vliegen en vliegen op waterstof zijn afleidingsmanoeuvres van GAE. Een vage belofte in een verre toekomst.

De Partij voor de Dieren gaat daarin niet mee, en we dienen daarom het amendement van GroenLinks mee in. GroenLinks heeft net over de niet waargemaakte beloftes van GAE opgesomd.

En wij willen daar nog wat aan toevoegen. Is er nog iets veranderd in de situatie sinds 2017 toen dit geld ter beschikking is gesteld.

Provincie Drenthe is van een aandelenpakket van 30% naar 40,5% gegaan. Het college schrijft laconiek dat we daarom meer geld aan GAE moeten bijdragen. Maar daarmee is de situatie ten opzichte van 2017 toch echt veranderd.

Provinciale Staten zou eerst meer informatie moeten hebben wat hiervan precies de financiële consequenties zijn, ook op de langere termijn, vóórdat we weer meer geld beschikbaar stellen aan GAE.

Graag reactie van het college.

Tot slot: Graag horen we van het college welke afspraken er bij de aandeelhoudersvergadering zijn zijn gemaakt met GAE, onder welke voorwaarde is het college akkoord gegaan met dit overbruggingskrediet?

Hoe concreet zijn die afspraken?

En wat krijgen we dan precies van GAE?

Interessant voor jou

Bijdrage informatiebehoefte ten aanzien van beleid duurzame landbouw

Lees verder

De visie op de klimaat-, stikstof- en wateropgave in Drenthe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer