Voor­jaarsnota 2021


23 juni 2021

Ik houd het bij twee punten uit de voorjaarsnota die alles te maken hebben met twee urgente problemen; klimaatverandering en de achteruitgang van de natuur.

  • De overbruggingssubsidie voor GAE.

Concrete vraag: Is GS het met ons eens dat krimp van de luchtvaart onvermijdelijk is om aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen?

Zo nee, dan wil ik u wijzen op de ´Factsheet Toekomst Verduurzaming Luchtvaart´ die onlangs in opdracht van de tweede kamer is gemaakt.

Belangrijke conclusie:

Er worden geen technische verbeteringen voorzien die het klimaatprobleem bijtijds kunnen oplossen.

De huidige coalitie met daarin GroenLinks, PvdA en ChristenUnie zou de moed moeten hebben om te zeggen: we ontkomen niet aan inkrimpen of misschien wel sluiten van GAE. En hoe gaan we dat zo goed mogelijk doen?

Doormodderen en meegaan met de greenwashing van GAE, is een belediging van de intelligentie van de Drentse inwoners.

Vliegen op elektriciteit of kunst kerosine gaat bovendien bakken met energie kosten.

Voorzitter, die duurzame energie hebben we nodig om bijvoorbeeld onze huizen in Drenthe te verwarmen en te koelen. Dus dáár moet onze prioriteit liggen en daar moeten de provinciale subsidies en energie naar toe, niet naar zinloos onderzoek en het uitstellen van het onvermijdelijke.

Waarom wil GS gemeenschapsgeld uitgeven om te onderzoeken of het mogelijk is om elektrisch enkele mensen over een afstand van enkele honderden kilometers door de lucht te verplaatsen?

Waarom willen we dat überhaupt? Graag een antwoord van GS.

In de voorjaarsnota staat (p. 38) dat voor 20.000 euro een externe medewerker wordt ingehuurd voor de uitvoeringsagenda van het provinciale luchtvaartbeleid waar, ik citeer: ´onze Drentse belangen in ieder geval actief moeten worden ingebracht´.

Wij vragen aan GS: wat zijn precies onze Drentse belangen in het provinciale luchtvaartbeleid?

(2) Dan het stikstofprobleem

Een voor de hand liggende oplossing is krimp van de veehouderij in Drenthe, wat om meerdere redenen een goed idee is, maar daar is politieke moed voor nodig en dat ontbreekt vooralsnog.

Dus kiest GS liever voor juridisch discutabele rekentrucs met stikstof. In de voorjaarsnota zien we dat het ons extra geld kost om dit allemaal uit te voeren. De Wet stikstofreductie en natuurverbetering lijkt echter net zo´n debacle te worden als de PAS. De Raad van State heeft hier vorige week nog een kritisch advies over gegeven.

We hebben namelijk nauwelijks zicht op de eventuele stikstofvermindering, waardoor we niet weten of, en zo ja hoeveel, de natuur nog meer verslechterd.

Hierbij vragen we nogmaals een bevestiging van GS dat de stikstofruimte door opkoop boerderijen voor 100% ten goede komt aan de natuur, zoals toegezegd bij het Koersdocument.

Tot slot een vraag aan GS:

Wat is precies het belang van de Drentse inwoners in de stikstofdiscussie?

Is het belang van de Drentse inwoners om de hevig gesubsidieerde veehouderij koste wat kost laten groeien?

Of is het belang van de Drentse inwoners dat we onze wettelijke taak uitvoeren om de natuur niet te laten verslechteren?

De veehouderij in huidige omvang hebben we namelijk niet nodig voor ons voedsel of voor het landschap, en dat in stand houden of zelfs laten groeien, is volgens de Partij voor de Dieren niet in het belang van de Drentse inwoners.

Samenvattend is de oproep van de Partij voor de Dieren aan GS: ´omarm de krimp van de luchtvaart en de veestapel´. Het gaat miljoenen euro´s aan publiek geld vrijmaken voor een gezonde toekomst voor de inwoners en de natuur in Drenthe.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bouwstenen Deltaplan van het Noorden

Lees verder

NRK Rapport Participatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer