NRK Rapport Parti­ci­patie


23 juni 2021

Wij bedanken de NRK voor hun heldere rapport.

In de bestuurlijke reactie geeft GS aan dat ze zelf per keer beoordeelt welk participatieniveau ze gewenst vinden; de maatwerkaanpak. Probleem hierbij is dat als de keuze niet goed beargumenteerd en onderbouwd wordt, het de schijn van willekeur opwekt wat frustrerend is voor inwoners.

Heldere kaders wat, wanneer én waarom zijn essentieel voor het vertrouwen van de inwoners.

We verbazen ons daarom een beetje over de reactie van GS op deelconclusie 2. In het antwoord lijkt GS te suggereren dat vooraf expliciet maken van het participatieniveau de maatwerkaanpak in de weg staat.

Het lijkt ons juist zinvol dat GS vooraf onderbouwt en met inwoners de argumenten deelt waarom er voor een bepaalde aanpak wordt gekozen.

In het geval van Norgervaart heeft de provincie wel vooraf duidelijk gemaakt dat bepaalde uitgangspunten vast liggen, zoals de 80km snelheid.

Maar het vasthouden van die 80km lijkt meer een politieke wens te zijn geweest in het voordeel van de automobilist, dan een transparante afweging van publiek belang tussen doorstroming en veiligheid voor jongeren op de fiets en hinder voor omwonenden.

Op dit punt valt er echt nog wat te verbeteren. Maak niet alleen expliciet welke keuzes er voor liggen en welke niet, maar onderbouw ook waarom. Dus zeg gewoon eerlijk: als we op dat stuk de snelheid zouden terugbrengen naar 60km per uur, dan zou dat X seconden of minuten tijdverlies betekenen voor de automobilist en dat vinden wij als GS onaanvaardbaar.

Dan het woord ´stakeholders´, de Partij voor de Dieren zou graag zien dat dieren en de natuur in de omgeving standaard als ´stakeholders´ worden beschouwd. Deze zouden dan kunnen worden vertegenwoordigd door onafhankelijke organisaties die geen subsidierelatie met de provincie hebben. Deze groepen bestaan wel degelijk, maar we zien vaak dat GS uitkomt bij de usual suspects zoals de Natuur en Milieufederatie.

Graag een reactie van GS op dit idee.

Ten slotte

We zijn het eens met de conclusie van de NRK dat het hebben van een uitgebreide gereedschapskist voor participatie niet voldoende is. Wij vragen daarom van GS om te komen met een plan waarin wordt beschreven welk gereedschap wanneer wordt gebruikt én waarom.

In de nieuwe Omgevingswet gaat het weliswaar veel over participatie, maar er is niets afdwingbaar. Helder participatiebeleid en een bijbehorende participatieverordening zal de provinciale besluitvorming verbeteren en het vertrouwen van inwoners in het bestuur versterken.

Graag horen wij wanneer GS met een voorstel voor een dergelijk beleidsstuk naar PS kan komen.

Interessant voor jou

Voorjaarsnota 2021

Lees verder

Voorjaarsnota 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer