Bouw­stenen Deltaplan van het Noorden


23 juni 2021

Voorzitter,

Allereerst over het naoberschap in de de onderbouwing van dit agendapunt:

Als we niet genoeg doen aan de klimaatverandering dan zal het water in de Randstad onhoudbaar stijgen en het getuigt dan juist van goed naoberschap om deze klimaatvluchtelingen een goed heenkomen te bieden in Drenthe dat nog wel droge voeten heeft.

Dan over de vragen:

Wij verwachten niet dat de genoemde 100.000 mensen in een keer naar Drenthe trekken, dus er zal een periode van ‘gewenning’ aan de omgeving mogelijk zijn, voor zover dat nodig is. Verder is het volgens de Partij voor de Dieren niet zo dat Drentse inwoners niet in aanmerking kunnen komen voor een nieuwbouw woning, dus de woningen zijn niet per se voor randstedelingen. En wij vinden dit juist een kans voor Drentse jongeren om een goede baan in de Randstad te aanvaarden en dan in Drenthe te kunnen blijven wonen. Dat lijkt ons een win/win situatie want ze kunnen dan met de snelle trein van en naar hun werk gaan. Nu is het nog zo dat werkgevers in de Randstad huiverig zijn om medewerkers uit het noorden van het land aan te nemen vanwege de reistijd; dat zou met een snelle spoorverbinding verleden tijd kunnen zijn.

Ons voorstel zou dan ook zijn om de nieuwe huizen in de buurt van infrastructurele voorzieningen te bouwen, ook om zo de rust en ruimte optimaal te kunnen behouden.

Drenthe is geen eiland en invloeden van buiten Drenthe zijn onmogelijk tegen te houden en dat is ook niet wenselijk omdat cultuur levend en dynamisch is. We verplaatsen onszelf al sinds mensenheugenis over de aardbol.

De zogenaamde ‘vreemde’ invloeden waar JA21 bang voor is hoeven we niet als bedreiging te zien maar juist als een verrijking.

Bevolkingsgroei, als daar hier al sprake van is, leidt niet per se tot meer CO2 uitstoot, maar wel een fossiele levensstijl leidt tot meer CO2 uitstoot. Zoals met het vliegtuig reizen, overconsumptie en dieren eten.

Met betrekking tot een mogelijk referendum: wij zijn niet tegen een correctief bindend referendum maar we vragen ons sterk af of dit onderwerp daar wel geschikt voor is, we vinden de vraagstelling te vaag.

Tot zover

Interessant voor jou

Subsidie Kompasplein Wildlands

Lees verder

Voorjaarsnota 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer