Verstrekken subsidie in de vorm van een lening aan Stichting Groen­fonds


7 april 2021

De Partij voor de Dieren is een voorstander van het betrekken van de drentse bevolking bij de Energietransitie en we zijn dus blij met deze ondersteuning voor lokale initiatieven in de vorm van coöperaties door de Provincie en door het Rijk. Uit gesprekken met drentse inwoners kwam het punt van regievoering sterk naar voren. Het is dus in onze ogen zeer belangrijk om de drentse bevolking te betrekken bij en te stimuleren tot nieuwe initiatieven en ze te ondersteunen om hier zelf mee aan de slag te gaan. Dit versterkt ook nog eens de betrokkenheid met de leefomgeving van bewoners.

De vraag aan de gedeputeerde is: hoeveel procent van het totale stroomverbruik in Drenthe wordt hiermee duurzaam bovenop wat al duurzaam is?

Ook kunnen we lezen dat de monitoring helder opgezet wordt en wij zijn dus positief over deze investering temeer daar in het verleden is gebleken dat door zo’n stimulerende maatregel de verandering die inwoners van Drenthe willen meer een hogere vlucht kan nemen. Daarom vragen wij ons af of deze investering wel ambitieus genoeg is omdat energieneutraal zijn in 2050 een bescheiden doel is. Wij pleiten ervoor om de doelstelling scherper te maken en dus eerder energieneutraal te zijn in Drenthe. De stip op de horizon is gezien de klimaatcrisis uiterlijk 2030. Er zou bijvoorbeeld ook veel winst te behalen zijn met energiebesparing, wat je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken.

Interessant voor jou

Koersdocument Drentse aanpak stikstof

Lees verder

Elektriciteitsnet en Waterstof

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer