Koers­do­cument Drentse aanpak stikstof


de reddingsboei

7 april 2021

De Drentse Aanpak Stikstof zit vol met wensdenken. We missen de realiteitszin. De honderden miljoenen euro´s die we de afgelopen tien jaar hebben uitgegeven voor innovatie in de veehouderij hebben niet geleid tot minder stikstof.

Onze voedselvoorziening en onze economie zijn niet afhankelijk van de intensieve veehouderij.

Zuivelreuzen, slachthuizen, de Rabobank en veevoerproducenten varen wel bij Business as usual (met hoofdletter B).

Daarom worden wij én de boeren misleid met innovatie als oplossing. GS gaat mee in de lobby van de agro-industrie en blijft, tegen beter weten in, geloven in emissiearme technieken. Zélfs nu het duidelijk is dat die oplossingsrichting niet juridisch houdbaar is.

*Graag een reactie van GS over juridische on-houdbaarheid van stal innovatie.

GS ziet heil in luchtwassers. Weer een vorm van innovatie die niet doet wat het beloofd. Luchtwassers zijn bovendien dieronvriendelijk en gevaarlijk. Dichte stallen vergroten ook de kans op stalbranden met duizenden slachtoffers per keer.

Willen wij dat dieren moeten leven in potdichte stallen zonder buitenlucht, nauwelijks kunnen bewegen en bij brand geen kant opkunnen en dus levend verbranden of stikken?

*Graag een reactie van het college over de consequenties van luchtwassers op dierenwelzijn.

De hoofdzakelijk voor export bestemde vee-industrie belast ons leefmilieu en verspilt kostbare grondstoffen zoals schoon water én draagt bij aan de opwarming van de aarde. De baten wegen niet op tegen de maatschappelijke en ecologische kosten, maar die rekensom wordt nooit gemaakt.

Laten we een reddingsboei uitgooien naar de boeren die uit het doodlopende systeem willen stappen. We kunnen boeren helpen die willen overstappen op biologisch en plantaardig. Dat heeft namelijk wél toekomst, want inkrimping van het aantal gehouden dieren is onvermijdelijk.

Dan over de natuur in Drenthe

In het Koersdocument wordt gelaten gedaan over de slechte staat van onze natuurgebieden. De provincie is verantwoordelijk voor de duurzame instandhouding van onze natuur. Eigenlijk zouden we ons moeten schamen dat we onze taken verzuimen.

Voorzitter, we leven in een rechtsstaat. Dat betekent dat er wetten zijn waaraan we ons moeten houden. De PAS is ingevoerd, door CDA en VVD, terwijl toen al bekend was dat het tegen de regels was die we met elkaar hadden afgesproken. Nu ligt er weer een plan wat juridisch zeer discutabel is.

Dat is een keuze. Het college kiest als zachte heelmeester voor stinkende wonden. Het college kiest ervoor de Europese wetgeving te negeren.

Dat er zo meteen vergunningen worden verleend die juridisch niet houdbaar zijn, is misleiding van de boeren, en dat zal tot nog meer spanningen in de samenleving leiden. Maar ja wie dan weer leeft, wie dan weer zorgt. De korte termijn politiek van CDA en VVD.

In het Koersdocument komt de schijnbare tegenstelling tussen ´natuur´ enerzijds en ´ondernemersklimaat´ anderzijds, weer eens terug. Alsof beide tegelijk niet kan.

Voorzitter, het is niet of/of, maar en/en. Sterker nog, een aantrekkelijk ondernemersklimaat zal moeten passen binnen de grenzen van de natuur en biodiversiteit. Alles wat daar buiten komt, is per definitie niet houdbaar en dus schadelijk voor toekomstige generaties.

GS gebruikt de term ´natuur inclusieve samenleving´.

*Is GS het met ons eens dat een natuurinclusieve samenleving blijft binnen de grenzen van de natuur? Slecht voor de natuur is immers slecht voor de mens op lange termijn.

*Zo nee, wat verstaat GS dan onder ´natuurinclusief´?

Dan het aspect leefbaarheid van het platteland.

Door uitkoop en bedrijfsstop komen ruimte en gebouwen vrij buiten de bebouwde kom. Daar willen we uiteraard geen XTC lab in. Omzetten naar woningen zou mogelijk moeten zijn.

Oplossingen voor de stikstofcrisis kunnen dan hand in hand gaan met oplossingen voor de wooncrisis.

*De Partij voor de Dieren roept GS op om actief te gaan onderzoeken welke knelpunten er zijn om de bestemming van vrijkomende percelen en gebouwen van agrarisch te wijzigen naar woonbestemming?

Tot slot: extern salderen en verleasen van stikstofrechten.

De heer Baptist heeft ons uitgelegd dat extern salderen juridisch niet eens kan.

*Graag horen we de reactie van GS daarop.

Wij vragen aan het college: Van wie is stikstofruimte eigenlijk?

Een vergunning heeft een ondernemer om niet gekregen van de provincie, van de samenleving dus. Gebruik je stikstofruimte niet, dan vervalt die terug naar de provincie. Dat zou logisch zijn. Het is vreemd dat je die vergunning mag verkopen.

*Kan GS uitleggen waarom zij het goed vinden dat er wordt gehandeld met stikstofrechten?

Interessant voor jou

Bijdrage Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Lees verder

Verstrekken subsidie in de vorm van een lening aan Stichting Groenfonds

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer