Elek­tri­ci­teitsnet en Waterstof


7 april 2021

Voor ons ligt de vraag of de Provincie Drenthe in een onderdeel moet investeren van Waterstofprojecten. De Partij voor de Dieren vraagt zich af of dit wel gaat opleveren wat men voor ogen heeft, namelijk Energietransitie en banen; twee punten die ons na aan het hart liggen; wij pleiten al langer voor stoppen met fossiele energie.

Kan de gedeputeerde aangeven hoe gemonitord wordt of de doelen die ze voor ogen hebben gehaald worden en of het geld aan de juiste zaken wordt uitgegeven?

De Partij voor de Dieren is voor de ontwikkeling van groene waterstof afkomstig van wind- en zonne-energie. Waarbij we aantekenen dat we de zonne-energie graag afkomstig zien van daken en van windmolens die op plekken staan waar de natuur er zo min mogelijk last van heeft. In het statenstuk lezen we dat de inzet een mix is van verschillende energiebronnen.

Kan de gedeputeerde aangeven of er daadwerkelijk groene waterstof geproduceerd gaat worden en niet zogenaamde gele waterstof met Biomassa? En is de gedeputeerde ook bekend met de waterstofladder van Natuur en Milieu?

Een positief punt is, dat GS oog heeft voor de knelpunten van kleinschalige projecten en initiatieven en dat er nagedacht wordt over het oplossen daarvan.

Verder blijven wij van mening, zoals wij reeds aangaven in november 2020, dat geld steken in een project waarbij Shell 1 van de participanten is, zeer discutabel is. Het riekt ons te veel naar ‘Green washing’. Zoals bekend hebben wij er moeite mee dat een privaat bedrijf dat voornamelijk fossiele energiebronnen exploiteert subsidie te geven vanuit publiek geld. De gedeputeerde heeft in voorgaande vergaderingen aangegeven dat dit project niet zonder Shell kan vanwege de kennis en ervaring die dit bedrijf heeft voor de Elektrolyse. Daarom mijn vraag aan de gedeputeerde: Zijn er geen andere bedrijven die dit proces beheersen? Zo nee, kunt u aangeven of daar daadwerkelijk onderzoek naar gedaan is?

Interessant voor jou

Verstrekken subsidie in de vorm van een lening aan Stichting Groenfonds

Lees verder

Agenda Impact ondernemen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer