Tijde­lijke maat­re­gelen N34


Commissie OGB 13 oktober 2021

13 oktober 2021

Voorzitter, de Partij voor de Dieren kon de brieven over maatregelen N34 niet voor kennisgeving aannemen.

Ten eerste vanwege het gevoerde proces. Een voorstel blijkt ineens toch een genomen besluit te zijn. De inspreker heeft hier ook op gewezen. Graag een reactie van het college.

Ten tweede vanwege de niet te volgen logica waarmee het college onderbouwt waarom voor een bepaalde maatregel is gekozen of niet.

Volgens het college zou uit de ongevallenanalyse blijken dat inhalen of afgebroken inhaalacties niet tot ongevallen hebben geleid.

Maar ondanks deze constatering wil GS wel graag inhaalacties voorkomen.

En daarom moeten alle personenauto´s minstens gaan 100 rijden, ook al mogen vrachtwagens nog steeds niet harder dan 80.

Maar minimale snelheidsverschillen heb je pas als alle voertuigen maximaal 80 mogen rijden.

Maar dat idee wordt door GS subiet van tafel geveegd.

Uit de antwoorden op onze schriftelijke vragen blijkt dat maximaal 80 niet eens onderdeel is van de milieu effect rapportage. Waarom niet? Kan het college dat toelichten?

Het zou namelijk logisch zijn als snelheidsverlaging onderdeel uitmaakt van het niet-verdubbelen scenario. Dat heeft namelijk allerlei positieve milieueffecten: minder fijnstof, minder CO2. En bovendien minder asfalt, minder kosten en vooral minder ongelukken.

Maar nee, 80, dat kan echt niet ´want de weg is ingericht voor 100´, en dat is nodig voor de doorstroming. Is er onderzocht wat het effect van snelheidsverlaging precies ís op de doorstroming? En weegt dat echt op tegen een toegenomen veiligheid? Graag een toelichting of we hier te maken hebben met aannames van het college of met onderzochte feiten.

Als toppunt van de onlogica in de brief van het college zijn de afstandsaanduidingen voor veilig keren, dat gaan we niet doen want dan dat stimuleert waarschijnlijk het keren.

Alsof mensen ineens van bestemming gaan veranderen door een bordje.

Samenvattend; de brief van het college is geen weldoordachte afweging van de te nemen maatregelen.

Ook het proces richting burgers verdient wederom niet de schoonheidsprijs.
Het lijkt ons daarom beter dat het college het huiswerk over gaat doen en met een nieuw voorstel komt richting de staten.

Interessant voor jou

De Groene Economische Agenda

Lees verder

Doorfietsroute Groene As en fietstunnel Vriezerbrug

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer