De Groene Econo­mische Agenda


Groen en groei gaan niet hand in hand!

29 september 2021

De Partij voor de Dieren is voor het circulair maken van grondstoffen. Ook is het belangrijk om fossiel plastic te vervangen door biobased plastics.

Kortere ketens, zeker wat betreft eiwitten voor onze voeding, leveren heel veel efficiencywinst en klimaat- en milieuvoordelen op.

Kortom, deze agenda kan aanzetten tot goede ontwikkelingen, maar dan moet je niet uitgaan van economische groei, maar van een echt circulaire economie

of donut-economie.

Oneindige groei op een eindige planeet is eenvoudigweg niet houdbaar, en dat moeten we dus niet meer willen.

De Groene Economische Agenda heeft helaas nog steeds het uitgangspunt economische groei en wij kunnen er daarom niet mee akkoord gaan.

(Omdat deze Agenda vandaag waarschijnlijk wel aangenomen gaat worden, gaan we niet tegen het amendement van D66 stemmen, omdat dit het voorstel een klein beetje de goede kant op duwt.

Het amendement van D66 geeft geen oplossing, omdat ook groene economische groei niet losgekoppeld kan worden in een toename in het grondstoffengebruik. En ook zal met groene groei op korte termijn de vraag naar fossiele brandstoffen eerst nog toenemen. )

Interessant voor jou

Bijdrage Drentse Europa Agenda 29 september

Lees verder

Tijdelijke maatregelen N34

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer