Strategie Bodem en onder­grond


Provin­ciale Staten 15 december 2021

15 december 2021

De tekst van de Strategie Bodem en Ondergrond is inmiddels een beetje aangepast.

Het is nu helder dat het college niet op eigen houtje de beleidskaders gaat veranderen. Daarnaast is het woord ´bestrijdingsmiddelen ´ vervangen door het eufemistische ´gewasbeschermingsmiddelen´.

Het geeft weer aan hoe gevoelig we zijn voor kritiek vanuit de de gangbare landbouw.

Kan de gedeputeerde aangeven welk gewas er wordt beschermd door glyfosaat, om maar een voorbeeld te noemen?

Voorzitter, het hoofdstuk Bodem en Landbouw heeft er een paar zinnetjes bij gekregen, maar helaas staan er nog steeds geen specifieke beleidskeuzes in, terwijl er op dat gebied zo veel te winnen is. Dat wordt ook uitgebreid beargumenteerd in de tekst.

Er wel uitvoeringsplannen, maar daar liggen geen beleidskeuzes aan ten grondslag omdat, aldus de gedeputeerde, ´we nu eenmaal hebben afgesproken geen extra regels voor de landbouw te maken´.

Voorzitter, deze redenatie gaat mank:

Want ook aan uitvoering horen beleidskeuzes ten grondslag te liggen, anders zet het college PS buitenspel.

En bovendien: als alleen beloning mag worden ingezet als instrument, dan nog kan je beleid maken om bijvoorbeeld biologische landbouw te belonen, of boeren op een andere manier te helpen met omschakelen.

Voorzitter, we streven naar duurzaam beheerde landbouwbodems. Maar wát gaan we doen om die duurzaam beheerde bodems te realiseren, dát is wat er in dit document moet staan.

Dus ondanks het grote belang dat het college hecht aan duurzame landbouwbodems, durven we geen beleidskeuzes op te schrijven.

Wil het college misschien geen meetbare doelen formuleren die wel eens gecontroleerd kunnen worden?

Of wil het college liever niet erkennen dat de huidige gangbare landbouw ons in de problemen brengt?

Graag een reactie van het college.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage motie onderzoek naar cumulatieve effencten bestrijdingsmiddelen

Lees verder

Bijdrage Programma duurzame bollenteelt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer