Bijdrage motie onderzoek naar cumu­la­tieve effencten bestrij­dings­mid­delen


15 december 2021

voorzitter,

elke keer als het gaat om het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de risico´s voor de natuur en de gezondheid, wijzen de voorstanders van deze middelen er op dat deze allemaal, stuk voor stuk, zijn toegelaten door het Ctgb, het College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

En dus, het is legaal, niemand doet iets verkeerd, einde discussie.

Maar op die toelating van het Ctgb valt wel het een en ander af te dingen.

Ten eerste: de onderzoeken naar de risico´s van de middelen worden gedaan door de producenten zelf.

Ten tweede, de agro-chemische multinationals zoals Syngenta en Bayer, zijn nauw verweven met onderzoeksinstituten in Nederland.

En diverse grote spelers in de agro-industrie hebben nauwe banden met het bestuur in Nederland.

Ten derde, en daar gaat deze motie over, de bestrijdingsmiddelen worden door het Ctgb los van elkaar beoordeeld op hun schadelijkheid.

Dus de cumulatieve effecten blijven buiten beschouwing.

Daar moet echt verandering in komen.

Tot zover

Interessant voor jou

Regionaal Waterprogramma

Lees verder

Strategie Bodem en ondergrond

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer