Regionaal Water­pro­gramma


verga­dering Provin­ciale Staten 15 december 2021

15 december 2021

Voorzitter, het is opvallend dat het college geen letter heeft aangepast in dit beleidsstuk na de behandeling in de commissie. Over de volle breedte van de provinciale staten én bij maatschappelijke partners klonk er teleurstelling en kritiek op het waterprogramma.

Aanhouden van dit waterprogramma zoals D66 voorstelt zou logisch zijn.

De gedeputeerde gaf in commissie meerdere keren aan dat de omgevingsvisie in de weg zit om meer stappen te nemen in het waterbeleid.

De Omgevingsvisie is vastgesteld door dezelfde partijen die nu in het college zitten.

Is het college van inzicht is veranderd sinds 2018?

Graag horen we wat nú het standpunt van het college is over functie en peil. Is het standpunt verschoven van ´peil volgt functie´ naar ´functie volgt peil´?

Want anders kan de gedeputeerde zich niet verschuilen achter de een knellende Omgevingsvisie, maar moet de gedeputeerde gewoon toegeven dat dit nu het gewenste beleid van het college is.

Voorzitter, Er lijkt een meerderheid te zijn van het college die wat wil doen aan ongelimiteerde groei van de bollenteelt en bijbehorende middelen- en watergebruik.

Graag horen we van het college of dat klopt.

We zien al decennia teveel bestrijdingsmiddelen en nitraat in het water. De KWR 2015 konden we niet halen, net als in 2021. Waarom zouden we met precies hetzelfde beleid de KWR in 2027 wél gaan halen?

We hopen nu dat we op basis van vrijwilligheid minder bestrijdingsmiddelen en nitraat in het water krijgen.

Wij vragen ons af: Is dat beleid of is dat wishful thinking?

De Partij voor de Dieren vindt dat we een andere weg moeten inslaan.

Meer biologische landbouw en minder veehouderij zal de oplossing kunnen zijn. Een no brainer, maar nog altijd een no-go voor het college.

Concrete vraag: wil het college beleid gaan maken om biologische landbouw te stimuleren in Drenthe? Zo nee waarom niet?

Tot slot, we horen de gedeputeerde al lange tijd Veenplannen aankondigen, die we samen met Groningen gaan maken. Er lijkt geen schot in te zitten. Kunnen we in 2022 een conceptversie van de Veenplannen verwachten?

Tot zover.

Interessant voor jou

Bijdrage Rapportage resultaten GAE eerste halfjaar 2021

Lees verder

Bijdrage motie onderzoek naar cumulatieve effencten bestrijdingsmiddelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer