Bijdrage Programma duurzame bollen­teelt


12 januari 2022

Voorzitter, het wordt tijd dat we het in Drenthe over een andere boeg gooien met de gangbare sierteelt. Niet meer pappen en nathouden en hopen dat het beter gaat.

De conflicterende belangen van siertelers enerzijds en omwonenden en de natuur anderzijds zullen niet samenkomen, hoeveel ronde tafel-, keukentafel- of andere tafelgesprekken er ook worden gevoerd.

In 20 jaar is deze teelt in Drenthe verviervoudigd. Steeds meer Drenten wonen in de buurt van een bollenveld of lelieveld, en worden daarmee blootgesteld aan gifstoffen.

Voorzitter, er is inmiddels meer dan genoeg aanleiding om de gangbare sierteelt een halt toe te roepen. Het is niet meer de vraag óf we dat moeten doen, maar hoe gaan we dat doen?

Dát is de vraag die nu voor ligt.

Vijf partijen stellen vandaag meerdere sporen voor om dit te bereiken.

De landelijke lijn van de overheid is duidelijk; in 2030 geen chemische bestrijdingsmiddelen meer in de landbouw. Onlangs is een motie door de Tweede Kamer aangenomen om dit handen en voeten te geven met afrekenbare doelen.

Laten we dat in Drenthe gaan implementeren, we willen hier immers graag een koploper duurzame landbouw zijn.

Kom bijvoorbeeld met een concreet doel om in 2025 een percentage van de gangbare sierteelt te vervangen door biologische sierteelt.

En voor de korte termijn stellen we voor dat GS met een notitie naar de provinciale staten komt met wat we nú kunnen doen om gangbare sierteelt een halt toe te roepen in Drenthe.

Een provincie zou pal moeten staan voor het welzijn en de gezondheid van de inwoners. Als we er ziek van kunnen worden, moeten we het niet willen. Ongeacht hoeveel geld er mee kan worden verdiend. Je kunt ook je brood verdienen met andere en veel minder schadelijke teelt.

Dus hoe komen we in Drenthe van de gangbare sierteelt af? Dat is de vraag. Graag een reactie van het college.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Strategie Bodem en ondergrond

Lees verder

Biogrondstoffen in Drenthe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer