Biogrond­stoffen in Drenthe


12 januari 2022

Voorzitter,

Met betrekking tot de vragen van JA21, licht ik hier de visie van de Partij voor de Dieren toe over houtige biomassa.

Ten eerste:

Voor de Partij voor de Dieren is het verstoken van hout geen oplossing voor het energievraagstuk, omdat dat niet duurzaam is. Voor het stoken van hout is massale boskap en vervuilend transport nodig en bij de stook komen er fijnstof en andere ongezonde stoffen in de lucht. Ook het zogenaamde ‘resthout’ vervult een cruciale functie in ecosystemen en is geen afval of brandhout.

Ten tweede:

Daarnaast zijn dierlijke producten ook geen duurzame energiebron. Mest is geen groene stroom, maar bruine stroom.

Omdat enerzijds mestvergisters een constante stroom van dierlijke mest nodig hebben om te kunnen draaien. Zo wordt het in stand houden van het veel te grote aantal dieren in de veehouderij een doel op zich.

Het kleine beetje energie dat de mestvergisters opleveren, komt niet uit de lucht vallen. De enorme hoeveelheid energie die wordt gebruikt om onze bio-industrie draaiende te houden, staat in schril contrast met de schamele opbrengsten van de mestvergisters.

Anderzijds om de mestvergister te vullen, rijden vrachtwagens af en aan. Dat veroorzaakt nog eens extra uitstoot.

Daarbij ervaren omwonenden stankoverlast, waarbij ze soms dagenlang last hebben van hoofdpijn en misselijkheid. Het hele systeem blijkt bovendien toch wat fraudegevoelig. Giftige stoffen in de mestvergister worden weer uitgereden over het land.

Graag een reactie van het college waarom zij ondanks alle nadelen, blijven vasthouden aan mest als biogrondstof?

Interessant voor jou

Bijdrage Programma duurzame bollenteelt

Lees verder

Subsidieverlening bedrijventerein Riegmeer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer