Regionale Energie Strategie 1.0


12 mei 2021

Voorzitter,

Allereerst zijn wij blij dat we in Drenthe hoge ambities hebben om duurzame elektriciteit op te gaan wekken. Het is mooi dat we een gedeputeerde hebben die geen problemen heeft met vooroplopen. En dat is ook slim, want sinds kort hebben we een nieuwe Europese klimaatwet, wat betekent dat we in 2030 55% in plaats van 49% minder CO2 moeten uitstoten.

Andere RES regio´s zullen dan nog veel meer moeten opschalen dan wij in Drenthe in de toekomst moeten gaan doen.

De Partij voor de Dieren vindt het daarom volstrekt onlogisch om nu al een maximum aan zon op land met elkaar af te spreken, we zijn immers nog maar net begonnen met de energietransitie.

Waarom zou je een belangrijk deel van de oplossing nu al gaan maximeren? Zou het niet veel beter zijn de oorzaken van het probleem te maximeren? Waarom horen we niemand over een andere, minder verspillende levensstijl die maakt dat we minder energie nodig hebben?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren heeft moeite met wat in de tekst ´klimaat-spagaat´ wordt genoemd. Dat is: ´Ja, we willen zonne- en windenergie, ja, maar niet in onze achtertuin´.

De meest kwetsbare mensen op aarde zijn nu al slachtoffer van klimaatrampen, de mensheid wordt in het voortbestaan bedreigd, maar we generen ons niet om de energietransitie te traineren met een NIMBY houding.

Wat is er mis met een goed landschappelijk ingepast zonnepark? Het is niet zo dat we onze omgeving waarnemen met een drone-view.

Ik hoor partijen als CDA en VVD nooit verzuchten dat ons landschap naar de knoppen gaat door de verbreding autowegen, door reclamezuilen, megastallen, mestvergisters, industrieterreinen, raaigras, het kappen van houtwallen, de aanleg van betonnen fietspaden et cetera. Nee, dán is de aantasting van het landschap ineens van ondergeschikt belang aan het economisch belang.

De Partij voor de Dieren vindt het zeker wel wenselijk om landschappelijke inpassing van zonneparken te regelen in de provinciale omgevingsverordening, en ook het verplicht stellen van participatie en lokaal eigendom als het gaan om onze energievoorziening. Het is immers een collectieve nutsvoorziening, de tijd van privatisering als oplossing is voorbij.

Sterker nog, de partij voor de Dieren staat helemaal achter de tendens om bedrijven minder de vrije hand te geven als het over onze leefomgeving gaat. Of het nu gaat om zonneparken, gaswinning, bloembollenteelt of de intensieve veehouderij.

Het tweede punt waar we dieper op in willen gaan is hoe we in de toekomst onze huizen gaan verwarmen.

Wat betreft de inzet van restwarmte moeten we goed in de gaten houden waar die restwarmte precies vandaan komt.

Als die namelijk wordt verkregen door verbranding van fossiele brandstoffen, hebben we een zogenaamde Lock-in situatie gecreëerd. Dan zijn we afhankelijk van fossiele verbranding om een andere fossiele bron te vervangen. Willen we die fossiele industrie in 2050 nog wel hebben Nederland?

Graag horen we van de gedeputeerde hoe hij denkt over het Lock- in probleem bij gebruik van restwarmte verkregen door fossiele verbranding.

Hetzelfde geldt voor mestvergassing of -vergisting. Hiermee creëren we afhankelijkheid van een bepaalde hoeveelheid landbouwdieren. En dat terwijl de veehouderij verantwoordelijk is voor veel broeikasgassen, en andere problemen zoals de risico´s voor de volksgezondheid. Kortom mest als biobrandstof is geen toekomstbestendige oplossing.

Graag horen we de mening van GS hierover.

In de RES wordt een onderzoek naar mest als biobrandstof aangekondigd in de tweede helft van 2021. Gezien de geschetste problemen willen we graag meer informatie over dit onderzoek. We zijn benieuwd naar de onderzoeksvraag, de uitvoering en de financiers. Kan GS deze informatie naar PS sturen?

Onze huizen verwarmen met houtpellets is wederom problematisch. Ook hier hebben we weer perverse prikkels gecreëerd. Voor de houtpellets zijn immers bomen nodig, die we juist goed kunnen gebruiken voor de opslag van CO2.

Kortom: wat in eerste instantie een oplossing lijkt; restwarmte, biobrandstoffen, mest, houtpellets, kan veel negatieve bijeffecten hebben die we eerst goed moeten doordenken.

Tot slot het verwarmen van huizen met waterstof. Wij vragen ons af hoe efficiënt dit is.

De waterstof moet worden opgewekt met groene energie, zou het dan niet veel efficiënter zijn op de huizen direct te verwarmen met die groene energie?

Het feit dat we in Nederland een infrastructuur hebben liggen voor gas, is geen argument op zichzelf om daar nu waterstof doorheen te willen pompen.

Waterstof, je kunt er van alles mee, maar dat betekent niet dat elke toepassing wenselijk of efficiënt is. Graag horen we van de gedeputeerde of hij (inmiddels) heeft gehoord van de waterstofladder van Natuur&Milieu, en of hij het nuttig vindt om die ook te gaan toepassen.

Tot zover.

Interessant voor jou

Vaststelling Koersdocument stikstof

Lees verder

Agenda Gezondheidseconomie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer