Agenda Gezond­heid­s­eco­nomie


Commissie FCBE

19 mei 2021

Voorzitter,

De gezondheidszorg is het afgelopen jaar in een stroomversnelling terecht gekomen, door de druk van de Covid-19 pandemie. De digitalisering heeft een vlucht genomen doordat in zorginstellingen door Corona, listen moesten worden verzonnen op de algehele lockdown en alle voorzorgsmaatregelen om besmettingen zoveel als mogelijk te voorkomen. En ik weet uit ervaring dat hier zeer veel aan gedaan wordt in de gezondheidszorg. Zo hebben veel ouderen kennis gemaakt met het fenomeen beeldbellen, ook is bij veel instellingen een meer digitale manier van werken versneld ingevoerd. Ik denk daarbij aan de zogenaamde COWS (computers on wheels) voor de dagelijkse taken van de zorg aan het bed. Door de crisis waar we in zitten is pijnlijk duidelijk geworden dat het hebben van voldoende personeel in de zorg een groot punt van zorg is. Onze vraag aan de gedeputeerde is hoe kan de provincie een partner zijn, in het concreet verlichten van de personeelsproblemen die er in alle onderdelen van de zorg spelen? Ik weet dat dit een groot gebied is maar de Partij voor de Dieren zou graag zien dat de provincie in de zorg gaat halen waar men behoefte aan heeft en dat de provincie dit actief gaat faciliteren. Dit omdat het juist in Drenthe toch mogelijk moet zijn om onder andere inwoners om- of bij te scholen voor de zorg.

Dan het punt van Food en lifestyle, het doet ons deugd dat ook de innovatie van plantaardige eiwitten hierin is meegenomen. Hier zou meer vaart achter gezet kunnen worden zodat Drenthe daarin ook voorop loopt.

Tot zover.

Interessant voor jou

Regionale Energie Strategie 1.0

Lees verder

Bijdrage Overbruggingsfinanciering GAE en krediet brandweerkazerne

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer