Bijdrage Over­brug­gings­fi­nan­ciering GAE en krediet brand­weer­ka­zerne


Commissie FCBE 19 mei 2021

19 mei 2021

Voorzitter,

Groningen Airport Eelde heeft een overbruggingsfinanciering nodig omdat ze hopen dat een nieuw kabinet zal beslissen jaarlijks miljoenen bij te gaan dragen aan GAE. Het is de zoveelste noodgreep in de geschiedenis van GAE.

De nieuwste toekomstvisie is een doorzichtige en wanhopige poging om de aandeelhouders ervan te overtuigen dat er ondanks alles een glorieuze toekomst wacht voor GAE. Dat is puur hypothetisch dan.

Als een soort natuurwet wordt gesteld dat het luchtverkeer gaat groeien; geen woord wordt gerept over de noodzakelijke krimp van de luchtvaart.

De luchtvaartnota wordt aangehaald, ook in de brief van GS, maar die is niet voor niets controversieel verklaard.

Volgens GAE is de exploitatie in de toekomst kostendekkend, mits de kosten voor beheer, infrastructuur en veiligheid worden betaald door het Rijk. Erg kromme voorstelling van zaken. Als de samenleving de vaste lasten betaald, dan kan je dat toch geen kostendekkende exploitatie noemen?

En als wij betalen voor beheer, de infrastructuur en de veiligheid van een vliegveld, waarom mogen anderen er dan met de winst vandoor gaan? Typisch voorbeeld van kosten socialiseren en winst privatiseren.

Elektrisch vliegen zou over tien jaar kunnen voor een korte afstand. Heeft GS ook onderzocht of dat wel klopt? En als het al kan, waar gaat al die elektriciteit dan opgewekt worden?

Vorige week waren er nog grote zorgen of wel genoeg elektriciteit in Drenthe kunnen en willen opwekken voor de energietransitie. Gaan we die kostbare elektriciteit nu gebruiken om onszelf een paar honderd kilometer door de lucht te verplaatsen?

Dan het verhaal over vliegen op waterstof. Alsof we hier in Drenthe mee gaan experimenteren. De link met hydrogen valley is puur theoretisch. Vliegen op waterstof is pas over decennia misschien mogelijk. En als het dan technisch kan, is het überhaupt betaalbaar en efficiënt? Heeft GS hier ook onderzoek naar gedaan?

Voorzitter, Het enige realistische scenario voor GAE is een afbouwscenario. We moeten stoppen met het subsidiëren van commercieel passagiersverkeer.

Passagiersvervoer naar het Noorden kan gewoon over de grond. Alleen de donorvluchten en de traumahelikopter zijn maatschappelijk van belang, daarvoor hoeven we niet een heel vliegveld met alle toeters en bellen op te tuigen.

Tot slot een paar vragen aan het college:

Is GS het met ons eens dat aandeelhouder zijn van GAE, betekent veel geld bijleggen, dat geldt dus ook voor FB Oranjewoud?

Waarom draagt FB Oranjewoud alleen bij met een lening en geen subsidie? Wie staat er trouwens garant voor die lening, de andere aandeelhouders?

Laatste vraag:

Er wordt een actieve lobby in Den Haag gevoerd om regionale luchthavens in het nieuwe regeerakkoord te krijgen. Kan GS aangeven hoeveel geld er besteed wordt aan deze lobby? Vindt GS dit zinvol besteed geld?

Interessant voor jou

Agenda Gezondheidseconomie

Lees verder

Bijdrage RES 1.0

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer