Bijdrage RES 1.0


2 juni 2021

De Partij voor de Dieren heeft in de commissievergadering al aangegeven wat wij vinden van de RES 1.0.

We zijn blij met hoge ambities om in Drenthe duurzame zonne- en windenergie op te wekken.

Wat betreft warmte zijn niet alle opties die in de RES genoemd worden duurzaam. Met hout verbranden en mest vergisten creëren we een ongewenste lock-in situatie. Net als met fossiele restwarmte gebruiken om huizen mee te verwarmen.

Voorzitter, onze fossiele levensstijl is niet zonder gevolgen voor anderen. De negatieve gevolgen zijn het grootst voor de arme mensen op deze wereld, uitgerekend mensen die nauwelijks bijdragen aan CO2 uitstoot. Het tegengaan van klimaatverandering is ook opkomen voor mensenrechten, het klimaatprobleem is ook een ethische kwestie.

Kinderen en mensen die nog geboren gaan worden, hebben de problemen niet gecreëerd, maar krijgen wel te maken met gevolgen van keuzes die wij nu maken.

Voorzitter, we missen bij sommige partijen het gevoel van urgentie en realiteitszin. We hebben te maken met een crisis. Denken sommige partijen dan dat de opwarming van de aarde dan geen impact zal hebben op het Drentse landschap? Of dat de zeespiegelstijging ons niets gaat kosten?

De VVD wil in de energietransitie geen dwang of verplichting van het Rijk.

Maar we hebben ondertussen wel een doorzettingsmacht van een VVD minister als het gaat om het gebruik van de Drentse ondergrond voor gaswinning. Tegen de wil van gemeenten zullen de kleine gasvelden in Drenthe leeggepompt gaan worden. En de mensen die er boven wonen hebben er niets over te zeggen.

En onder leiding van een andere VVD minister, gaat het Rijk bepalen wat er in het luchtruim boven Drenthe gebeurd.

Wil de VVD dat burgers echt wat te meer zeggen krijgen over hun leefomgeving? Dan moet dat ook gelden voor onze ondergrond en ons luchtruim.

De overheid moet de moed tonen om voor de energietransitie de juiste prikkels in te bouwen. Daar is nog veel in te verbeteren.

De huidige regering geeft nog altijd miljarden euro´s subsidie aan de fossiele industrie. Dat is dus geld van ons allemaal. Laten we die middelen anders inzetten.

Geef mensen met een laag inkomen direct een subsidie om de overstap naar duurzaam wonen te kunnen maken.

Voorzitter, De energietransitie is niet optioneel. Fossiele brandstoffen raken een keer op, en wat er nu nog in de grond zit, kan daar beter in blijven.

Hoe trager de energietransitie gaat, hoe groter juist de kans op doorzettingsmacht van het Rijk om hier bijvoorbeeld een kerncentrale neer te zetten. Alsof we in Drenthe daar op zitten te wachten.

De Partij voor de Dieren is voorstander van kleinschalige, landschappelijk en ecologisch ingepaste zonneparken in collectief eigendom. Als we onze levensstijl aanpassen en investeren in energiebesparing is de energietransitie -binnen het Parijs akkoord- haalbaar en betaalbaar.

Tot slot windmolens en vogels.

De Partij voor de Dieren zal hierover een motie indienen.

Interessant voor jou

Bijdrage Overbruggingsfinanciering GAE en krediet brandweerkazerne

Lees verder

Bijdrage Universiteit van het Noorden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer