Reactie nieuw Drents coali­tie­ak­koord


26 juli 2023

Voorzitter,

Dit college is realistisch naar eigen zeggen, maar dan verwachten we wel een realistische aanpak van de problemen.

Een alternatief voor de KDW zoeken is slechts een schijnbeweging. Want de overmaat aan stikstof verdwijnt niet.

Graag horen we hoe deze coalitie ervoor zorgt dat we in 2025 40% van de stikstofgevoelige beschermde natuur hebben hersteld. Dat is immers een wettelijke verplichting en het college schrijft dat ze die zullen nakomen.

De plannen die er nu liggen, leveren zeker niet genoeg stikstofruimte op. Die rekensom is nu al bekend, maar de oplossing van minder landbouwdieren wordt door de coalitie angstvallig vermeden.

We lezen dat de klimaatmaatregelen vooral haalbaar en betaalbaar moeten zijn.

Voorzitter, dat is echt een teleurstellende houding van deze coalitie en getuigt niet van realisme.

Want echte realisten komen de harde feiten onder ogen, namelijk de aarde warmt gevaarlijk op, en wij zijn de laatste generatie die daar nog enigszins wat aan kan doen. En dan is een voorbehoud als ´haalbaar en betaalbaar´ gewoon zorgelijk te noemen.

Tot slot willen we graag uitleg over de stelling:

´Uitgangspunt voor de landbouw is: geen provinciale regels bovenop landelijke en Europese wetgeving.´

Wat bedoelt de coalitie precies met: ´uitgangspunt is´? Betekent dit dat bijvoorbeeld voor sierteelt het wél mogelijk is dat we extra provinciale regels opleggen?

Of heeft het college dit instrument nu al uitgesloten?

Graag een toelichting.

Maar, hoor ik u denken, Statenlid Zuiker, is er dan niets positiefs te melden over het collegeprogramma?

Jazeker wel. Wij staan achter de voortzetting van het beleid op het gebied van cultuur en de sociale agenda.

Maar desondanks zijn we uiterst teleurgesteld over dit coalitieakkoord.

Interessant voor jou

Bijdrage Drents Programma Landelijke gebied

Lees verder

Bijdrage NRK rapport op zoek naar de maatschappelijke effecten van de NOM

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer