Bijdrage NRK rapport op zoek naar de maat­schap­pe­lijke effecten van de NOM


20 september 2023

Als Provinciale Staten hebben we onvoldoende zicht op de maatschappelijke effecten van de NOM, dat blijkt uit het onderzoek van de NRK en dat is ook onze eigen ervaring.


De Partij voor de Dieren is het dus eens met de conclusie van de NRK dat de kwaliteit van de informatie naar PS een stuk beter moet.


Voorzitter, we zouden graag zien dat de NOM beter aan ons kan uitleggen waarom ze doen wat ze doen. Indicatoren als hoeveel bedrijven, hoeveel geld en hoeveel mogelijke fte´s zeggen niet genoeg.


Welke bedrijven ondersteunen we in Drenthe, en waarom die?

Het moge helder zijn, dat we vervuilende bedrijven niet willen stimuleren, want dat kost ons juist maatschappelijk geld om de boel weer op te ruimen.

En we hebben ook geen behoefte aan het stimuleren van bedrijven waar mensen en dieren worden uitgebuit.


Maar naast meer concrete informatie over de bezigheden van de NOM, vinden wij het belangrijk dat wij in de Provinciale Staten een inhoudelijke discussie gaan voeren over de doelstellingen van de NOM. Die doelstellingen zijn niet los te zien van de maatschappelijke effecten van de NOM.

De kaders voor de NOM worden meegegeven door de tweede kamer en de provinciale staten van de Noordelijke provincies.


Die kaders zijn wat ons betreft aan grondige herziening toe.


Er is namelijk een toenemend besef dat groeien niet altijd beter is. En zeker niet overal. En zeker niet bij ons.


Het uitgangspunt waaronder de NOM nu opereert is ´ondernemingen doen groeien´.


Maar dat is heden ten dage een te simpele voorstelling van zaken.


Economische groei is niet los te zien van een toename in grondstoffengebruik en energiegebruik.

De grondstoffen op onze planeet zijn eindig, dus op een gegeven moment is gezonde groei dus ook eindig. Het optimale punt van gezonde groei zijn we in Nederland waarschijnlijk al in de vorige eeuw gepasseerd.

De economie groeit wel, maar ons welzijn niet.


Het is niet makkelijk is om uit het paradigma van ´groei is goed´ te stappen.

Maar meer en meer komt het besef dat er een bandbreedte is waarbinnen je de economie wilt houden.

Genoeg welvaart voor een goed leven, maar niet over de planetaire grenzen heen. Vorige week werd uit onderzoek bekend hoezeer de wereld over de veilige planetaire grenzen heen gaat, met alle risico´s van dien.


Behalve de voorgestelde maatregelen, stellen wij voor dat het college een voorstel gaat uitwerken om heldere en actuele en verantwoorde kaders voor de NOM op te stellen. Dan kunnen wij dat bespreken in PS.


Graag een reactie van het college daarop.


Tot zover in eerste termijn.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Reactie nieuw Drents coalitieakkoord

Lees verder

Bijdrage Nota verbonden partijen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer