Bijdrage Nota verbonden partijen


20 september 2023

Voorzitter,

De nota verbonden partijen is een zeer informatieve nota omkleed met wet- en regelgeving. Ik lees dat: Verbonden partijen zijn organisaties die een publiek belang dienen en zijn een middel om publieke doelen te bereiken. Er dient sprake te zijn van een bestuurlijk en financieel belang voor in dit geval de Provincie als deelnemer aan een verbonden partij of flexibele samenwerkingen.

Kom ik al bij mijn eerste vraag: Zijn de provinciale doelen helder in een startnotitie vastgelegd bij ALLE verbonden partijen? Waar kan ik die vinden? en mijn tweede vraag:

Wat verstaat GS onder een zogenaamde 'lichte samenwerking '?

Het viel ons op dat vergaderingen, waarbij een lid van het college de afgevaardigde is, niet openbaar zijn. Het gaat hierbij om aandeelhouders vergaderingen en bijvoorbeeld raden van toezicht. Dit terwijl er wel publiek geld mee gemoeid is.

In het kader van transparantie zou dit wel moeten. Kan de gedeputeerde aangeven waarom dit niet openbaar is?

Verder was ik op zoek naar een overzicht van welke gedeputeerde bij welke verbonden partij de afgevaardigde is van het college, kunt u zo´n overzicht verstrekken? Ik vond dit niet direct bij de Nota en ook op de Website werd het mij niet duidelijk.

Daarnaast vraagt de Partij voor de Dieren zich af of er een checklist is die gebruikt wordt om na te gaan of alle organisaties die deelname of subsidie van de provincie krijgen een verbonden partijen zijn? Het blijft nu een beetje onduidelijk waarom sommige organisaties geen verbonden partij zijn. Bijvoorbeeld het Drents Landschap, waarom is dit geen verbonden partij?

Tot slot wil ik het college oproepen om PS zo volledig mogelijk en zo transparant mogelijk te informeren over de stand van zaken bij de verbonden partijen. Daarbij doel ik op de monitoring, evaluatie en participatie.

Tot zover.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage NRK rapport op zoek naar de maatschappelijke effecten van de NOM

Lees verder

Bijdrage Huisvesting Demonstration plant van Cure Technology BV

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer