Bijdrage Huis­vesting Demon­stration plant van Cure Tech­nology BV


20 september 2023

Voorzitter,

De partij voor de dieren juicht hergebruik van materialen toe.

Echter blijven er een paar onduidelijkheden over omtrent de toegepaste techniek. Is er garantie dat de techniek die nu gebruikt wordt niet leidt tot meer vervuiling van water en milieu? Lood om oud ijzer, daar hebben we niets aan. Als het leidt tot CO2 reductie is dat natuurlijk prima, maar de bovengenoemde randvoorwaarden moeten ook gegarandeerd zijn.(inclusief aanpassen regelgeving /vergunningverlening voor vestiging? Bijv tata steel).

Blijft ook de vraag over of de gelieerde grote bedrijven het gevraagde bedrag zouden kunnen investeren in het project waar ze zelf profijt van hebben . (daar hoort huisvesting ook bij)

Een eventuele lening lijkt ons geschikter. En in ogenschouw genomen dat er op provinciaal niveau de komende jaren een begrotingstekort dreigt , lijkt een lening logischer dan een gift uit een reservefonds.

Als de derde punt: in de gestelde vragen ontbrak de vraag of er ingezet wordt op de voorkoming van de productie van fossiele plastics. De partij voor de dieren zou graag zien dat, indien het bedrijf zich vestigt, het bedrijf hier aan gaat werken. (O&O<R&D?)

De partij voor de dieren is er niet van overtuigd dat deze subsidie een meerwaarde geeft aan Drenthe en zou het in dit geval aan de markt overlaten of zo ’n bedrijf in Drenthe past.

Tot zover.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Nota verbonden partijen

Lees verder

NRK onderzoek Natuurcompensatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer