NRK onderzoek Natuur­com­pen­satie


27 september 2023

De Noordelijke Rekenkamer heeft zeven situaties onderzocht waarin natuurcompensatie zou zijn toegepast.

En hoewel het maar zeven projecten zijn, is het bijzonder tegenvallend hoe weinig informatie de NRK heeft kunnen achterhalen over deze projecten.

In veel gevallen ontbreekt de onderbouwing voor de compensatie.

Bij veel van de projecten weten we niet of de verplichte privaatrechtelijke overeenkomst er überhaupt wel is.


De laatste alinea van dit rapport is veelzeggend:

De provincie heeft geen zicht op de realisatie van de natuurcompensatie, de provincie houdt niet systematisch een eigen registratie bij en vraagt bij gemeenten niet om de verplichte rapportage. De gemeenten hebben óók geen zicht op de natuurcompensatie en er vinden óók geen veldcontroles plaats.


Voorzitter, de Partij voor de Dieren is geschokt hoe slecht dit geregeld is.

En hoe kunnen volksvertegenwoordigers hun controlerende taak doen, als ze tegen dit soort muren opbotsen? Dit soort praktijk hoort niet in een nieuwe bestuurscultuur lijkt ons.

Graag een reactie van de gedeputeerde. Wat gaat het college precies doen om dit te verbeteren?


Graag ontvangen we ook van de gedeputeerde een overzicht van het groenfonds. Waar is dat geld precies gebleven? Wat daar in is gestort en wat daaruit is betaald en gerealiseerd?


Tot slotte over het voorgestelde besluit:


Het advies is dat GS op korte termijn een beleidsregel uitwerkt, waarin geformuleerd is wat we verstaan onder ´een groot en openbaar belang´. Korte termijn is een rekbaar begrip; wanneer kunnen we deze beleidsregel verwachten?


Daarnaast moeten de aanbevelingen van de NRK sinds 1 januari in beeld worden gebracht via een jaarlijks overzicht. Wanneer kunnen de Staten dat eerste overzicht verwachten van GS?

Interessant voor jou

Bijdrage Huisvesting Demonstration plant van Cure Technology BV

Lees verder

NRK terugblikonderzoek landbouwsubsidies

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer