NRK terug­blikon­derzoek land­bouw­sub­sidies


27 september 2023

De rode draad in het NRK rapport van 2020 was dat we eigenlijk geen zicht hebben op de effectiviteit van deze landbouwsubsidies. Er zijn geen meetbare doelen, er is geen monitoring,

De reactie van GS was defensief; we doen het juist goed in Drenthe.

Het college nam echter wel alle voorgestelde aanbevelingen over en nu heeft de rekenkamer gekeken wat daarvan terecht is gekomen.

Bitter weinig is de conclusie. Volgens de NRK is er wel wát goed gegaan, maar als je beter kijkt, valt ook dat tegen.

De rekenkamer heeft dit onderzoek voornamelijk gebaseerd op een door het college ingevulde vragenlijst en een interview met een beleidsmedewerker. En dat is wel beperkt.

Wij kunnen bijvoorbeeld niet volgen dat de rekenkamer concludeert dat het amendement dat destijds is aangenomen is uitgevoerd.

Een informatiebijeenkomst over de werkwijze van melkveehouders is niet hetzelfde als een rapportage over al dan niet behalen van doelen.

De rekenkamer kon dat niet weten, want die was er niet bij, maar heeft vertrouwd op de informatie van het college hierover.

Ook de constatering van de rekenkamer dat aanbeveling 8 is uitgevoerd vinden wij niet juist.

Ja, er is (in maart 2021) een brief gestuurd van de commissie van onderzoek naar het college. In die brief stonden drie verduidelijkende vragen, ter voorbereiding op een gesprek met het college.

Maar dat gesprek heeft nooit plaatsgevonden en de drie vragen zijn nooit beantwoord.

Er is een jaar later wel een uitstelbrief gestuurd. In die brief wordt onderbouwd waarom het college de drie vragen nog niet kan beantwoorden.

Dus dat er een brief is gestuurd, betekent nog niet dat het college ook de gevraagde informatie heeft gegeven.

De Partij voor de Dieren heeft op 23 november de uitstelbrief geagendeerd ter bespreking, met de vraag aan PS wat we daar nu mee moeten. (eventueel: Het is jammer dat de rekenkamer dit debat niet betrokken heeft bij dit onderzoek.)

Als de rekenkamer ook Statenleden had gesproken die zich hiermee bezighielden, hadden ze de door het college verstrekte informatie misschien wat kritischer bestudeerd.

En waren ze wellicht ook tot de conclusie gekomen dat er toch eigenlijk helemaal geen sprake is van instrumentele doorwerking van aanbeveling 8.

Tot zover dit terugblikonderzoek. Nu naar de vier aanbevelingen die de NRK doet.

GS neemt ze over, maar wat is dat waard?

Het college heeft immers de eerste set aanbevelingen ook overgenomen en daar is niets van terechtgekomen. In het nawoord wijst de rekenkamer ons daar nog eens fijntjes op.

Kortom, graag horen we van de gedeputeerde waarom wij het vertrouwen moeten hebben dat het nu toch echt anders zal gaan.

De bestuurlijke reactie is namelijk nog summier en vaag en behoeft nog wel wat concretisering.

Tot zover onze bijdrage in eerste termijn.

Interessant voor jou

NRK onderzoek Natuurcompensatie

Lees verder

Bijdrage begroting 2024

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer