Bijdrage begroting 2024


8 november 2023

Omdat we wachten op de uitwerking van het coalitieakkoord in de eerste begrotingswijziging eind van dit jaar, kunnen we kort zijn over deze beleidsarme begroting.

Er vallen ons wel wat zaken op.

Via creatief boekhouden gaat Drenthe de NEDAP kosten voor Groningen Airport Eelde betalen. Het is letterlijk en figuurlijk een voorschot op de plannen van dit college om tientallen miljoenen in GAE te stoppen.

Wat de Partij voor de Dieren betreft is dit geen effectieve besteding van onze beperkte middelen en kunnen we ons geld veel beter besteden aan het op peil houden van het openbaar vervoer in de provincie. Die discussie gaan we op korte termijn graag in de met het college aan.

Wat betreft Groningen Airport Eelde willen we weten van de gedeputeerde of de stikstof uitstoot van Groningen Airport Eelde, nu en in de toekomst bij de provincie wel goed in beeld is. Dit ook naar aanleiding van de voor ons verrassende opmerkingen van gedeputeerde Otter in de vorige vergadering dat stikstofproblematiek niet zozeer speelt bij GAE, maar vooral bij Schiphol.

We weten via onze technische vragen dat er met de vijf grootste industriƫle stikstof uitstoters wordt gepraat over emissiereductie, GAE staat daar niet tussen. Kunnen we concluderen dat er met GAE dan niet gepraat over stikstofreductie, in tegenstelling tot de toezegging van het college hierover?

We willen weten of GAE ook bij de top stikstofvervuilers in Drenthe hoort? Zo nee, waar moeten we GAE dan plaatsen ten opzichte van de top vijf industriƫle vervuilers in Drenthe?

Een ander punt dat ook opvalt in de begroting, is dat we in 2024 grote bedragen besteden, alleen al aan proces- en projectkosten.

Bijvoorbeeld zes ton alleen al aan overhead kosten voor PAS melders. Kan het college aangeven hoeveel PAS melders we daarmee in 2024 gaan helpen?

Voorzitter, De rol van de Provinciale Staten lijkt op dit moment beperkt tot veel geld beschikbaar stellen en er het beste van te hopen. Hoe we onze doelen precies gaan halen blijft in veel gevallen onduidelijk.

We missen namelijk bij veel beleidsveronderstellingen een plausibele onderbouwing. Het moet allemaal nog uitgewerkt worden door het college.

Voorzitter,

Gisteravond kregen we op de valreep antwoorden op onze vragen over methaanreductie.

Wat we kunnen opmaken uit de cijfers is dat we de veehouderij in Drenthe drastisch moeten krimpen.

Niet een paar procent, maar tientallen procenten, 20, 30, 40%.

Bij een dergelijke opgave, moet er wel een gedegen plan liggen voor de landbouw in Drenthe. Maar die discussie moeten we helaas in Drenthe nog gaan voeren.

Als het goed is, zullen we begin volgend jaar eindelijk hierover over gaan spreken bij de koersnotitie landbouw. We wachten met spanning af.

Kortom, de echte discussie over de doeltreffende en doelmatige inzet van het geld van de provincie kunnen we nu nog niet nog voeren, dus het is voor de provinciale staten vooral afwachten totdat we meer weten over de keuzes van het college.

Tot zover.

Interessant voor jou

NRK terugblikonderzoek landbouwsubsidies

Lees verder

Bijdrage Cultuurnota

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer