Bijdrage Cultuurnota


26 november 2023

Totstandkoming Cultuurnota 2025-2028


Voorzitter,

Als we het statenstuk lezen, dan lezen we tussen de regels door, wel een aantal knelpunten in de cultuursector in Drenthe. Enerzijds staat er dat het heel erg goed gaat in Drenthe, maar anderzijds moeten de culturele instellingen rekening houden met minder geld van de provincie. Ik hoor graag van de gedeputeerde of die bevinding klopt.

Nu is er een aantal culturele initiatieven zoals bijvoorbeeld Loods13 en de Peergroup die de afgelopen jaren veel met vernieuwing bezig zijn geweest. Die komen er niet goed vanaf in het rapport van Berenschot. De Partij voor de Dieren vindt dat jammer en wij horen graag hoe de gedeputeerde dit ziet. Daarnaast zien we dat de provincie wel discutabele zaken zoals vervuilende paasvuren en het overlast gevende carbidschieten wil koesteren. De Partij voor de Dieren is van mening dat niet ALLE tradities behouden hoeven te blijven.

Verder is de Partij voor de Dieren van mening dat het wijzen naar het Rijk een zwaktebod is en dat juist in een provincie als Drenthe, kunst en cultuur super belangrijk is om inwoners te activeren en te stimuleren om bijvoorbeeld met laaggeletterdheid aan de slag te gaan. Of om de cultuureducatie op een hoger plan te krijgen. Waarom zouden we op dat punt als Drenthe niet gewoon koploper van Nederland willen worden? Op Economisch gebied wordt door het college altijd gestreefd naar voorop lopen, maar zo gauw het om kunst en cultuur gaat wordt er gewezen naar het Rijk of zelfs naar gemeentes. Dit komt heel slecht over en dat zorgt er ook voor dat Drenthe ┬┤vergeten┬┤ wordt en een doorrijprovincie is op dit gebied. Zoals ook aangegeven wordt in de brief van de Peergroup.

Daarom wil de Partij voor de Dieren het college oproepen om de voortrekkersrol te pakken en niet te bezuinigen op kunst en cultuur maar er juist in te investeren. Dat komt de hele Drentse samenleving ten goede. Zorg dus dat de toegang tot cultuureducatie voor iedereen bereikbaar is en zorg dus dat initiatieven gestimuleerd worden en zorg dus dat heel Nederland kijkt naar Drenthe hoe goed het hier wordt aangepakt!

Tot zover.