Ontwerp­be­groting 2022 en 4 maands­rap­portage RUD


16 september 2021

De Partij voor de Dieren heeft (ook) een aantal opmerkingen en zienswijzen bij de nieuwe begroting van de RUD Drenthe 2022.

De begroting valt ruim 7 ton lager uit, maar dit wordt voor een deel veroorzaakt doordat sommige kosten pas achteraf in rekening zullen worden gebracht.

Er is nu een keuzedocument met besparingsopties. Een van de zaken waar gemeenten op kunnen besparen is de luchtadvies en BOA-inzet. Dat betekent dat armere deelnemers minder snel zullen kiezen voor luchtadvies en extra BOA-inzet. Is bekend welke risico´s dit met zich meebrengt?

Op pagina 13 staat dat ´achterstanden in luchtadvisering kunnen leiden tot politiek gevoelige dossiers´. Kan GS hier een voorbeeld van geven?

In de nieuwe begroting valt verder op dat het nieuwe zaaksysteem de helft goedkoper is geworden. Dit roept wel de vraag op wat er is ingeleverd met de keuze voor een goedkoper zaaksysteem.

Het ziekteverzuim komt nu uit op 8,66%, maar in de begroting gaan we uit van een gemiddelde van 6%. Dat betekent dat het ziekteverzuim drastisch omlaag zal gaan. Waar is deze veronderstelling op gebaseerd?

Halverwege 2022 gaat de Omgevingswet in werking. Maar nog steeds zijn de financiële effecten nog niet bekend, misschien zijn de meerkosten 10-12%.. Is GS, mogelijk via het IPO, aan het aandringen op duidelijkheid?

De invoering van de Omgevingswet, met allerlei onzekerheden tot het laatste moment, doet ons overigens denken aan de invoering van de Participatiewet in 2015, en dat geeft ons wel zorgen over uit de hand lopende kosten zonder dat we er echt op vooruit gaan.

De echte inhoudelijke keuzes komen met de actualisatie van de Drentse Maat en bij het opstellen van het uniforme VTH beleid. Kan GS wat meer vertellen over het verloop van deze twee processen? Bijvoorbeeld tijdspad en informatiesessies voor Raads- en Statenleden?

Interessant voor jou

Verstrekken lening aan MKB-fonds

Lees verder

Bestuursrapportage 2021 en 11e begrotingswijziging 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer