Verstrekken lening aan MKB-fonds


16 september 2021

We willen het MKB fonds versterken met 10 miljoen euro omdat het anders moeilijk is om het fonds revolverend te laten worden.

Onze eerste vraag is: is onderbouwd of uitgerekend in welke mate en op welke termijn het fonds met die extra 10 miljoen revolverend kan zijn?

Een belangrijke aanbeveling in de evaluatie is om meer te letten op het eigen provinciale economische beleid om zo niet alleen werkgelegenheid te bevorderen, maar ook meer maatschappelijk rendement te verkrijgen. In de evaluatie staat letterlijk: Ontwikkel duidelijke en meetbare indicatoren (kpi´s) en impactdoelen.

GS geeft in de beleidsbrief echter aan hier niet veel voor te voelen omdat ze niet te veel drempels te willen opwerpen voor bedrijven en geen bedrijven willen uitsluiten.

Voorzitter, Het is goed dat het fonds laagdrempelig is, maar dat betekent niet dat iedereen die over de drempel is gestapt ook in aanmerking moet komen voor een lening.

Niet elk bedrijf is een aanwinst voor Drenthe, zeker niet als onze leefomgeving eronder kan lijden. En niet elk bedrijf creëert hoogwaardige banen.

Het geld wat de provincie uitleent is publiek geld, dus van de maatschappij, en dan het is logisch dat er eisen aan de bedrijven worden gesteld om in aanmerking te komen voor een lening.

Wij vinden het daarom niet meer dan redelijk om van de bedrijven te vragen bij te dragen aan de Drentse maatschappij.

En minimaal moeten de bedrijven in overeenstemming met ons beleid en slim, groen en met impact opereren.

Gaat dat nu ook gebeuren?

Wij roepen het college op daar toch meer aandacht aan te geven, zodat dit fonds van publiek geld ook echt bijdraagt aan de publieke belangen van de Drentse samenleving.

Ten slotte zien we de aanbeveling: stuur duidelijker en strakker op naleving van contractuele verplichtingen, bijvoorbeeld financiële rapportages. Wordt deze aanbeveling ook opgepakt?

Interessant voor jou

Groene Economische Agenda

Lees verder

Ontwerpbegroting 2022 en 4 maandsrapportage RUD

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer