Bestuurs­rap­portage 2021 en 11e begro­tings­wij­ziging 2021


16 september 2021

Voorzitter,

Ten eerste wil ik aangeven dat de leesbaarheid toegenomen is, mijn dank daarvoor.

Verder heb ik een aantal opmerkingen over B16 programma Natuurlijk Platteland.

Ten eerste: Het blijkt dat in de huidige markt het lastig is om rechtstreeks NNN-gronden aan te kopen. De strategie is om vooral ruilgronden aan te kopen. Dat klinkt handig maar vervolgens lukt het dan niet om deze gronden te ruilen. Kortom het plan werkt op dit moment niet, is onze conclusie dan. Kan de gedeputeerde aangeven wat de achterstand is en hoe dit probleem aangepakt gaat worden zodat de verbetering van de natuur een boost krijgt?

Ten tweede: Ook lezen we dat het creeƫren van draagvlak moeizaam gaat met betrekking tot Realisatie EHS (Ecologische Hoofstructuur) Kan de gedeputeerde aangeven welke problemen hier spelen en hoe deze opgelost worden? En is het niet beter om dit toch meer integraal aan te gaan pakken? Welke onderdelen maken dat dit ingewikkeld is?

Verder heb ik nog een vraag over de reserves:

De Partij voor de Dieren ziet dat er veel overheveling naar reserves plaatsvindt, lijkt het ons een goed idee om bijvoorbeeld de culturele sector, die het heel moeilijk heeft, ruimhartiger subsidies te verlenen? Juist nu!

Tot zover.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Ontwerpbegroting 2022 en 4 maandsrapportage RUD

Lees verder

Stemverklaring Aanpassingen Norgervaart

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer