Ik ben Drents onder­nemer


28 oktober 2020

Programma Ik ben Drents ondernemer

FCBE 28 oktober 2020

Voorzitter,

Op de eerste pagina van het programma staat: ´Het programma IBDO is een succes´

De ondernemers ervaren de dienstverlening als positief en het sluit aan bij de behoefte. De Partij voor de Dieren is content dat de doelen in de voorgestelde aanpak concreet zijn en ook groene ambitie tonen. Het klinkt dus goed en het zou mooi zijn als dit wordt onderbouwd met een evaluatierapport. We zijn dus ook blij met de statenbijeenkomst vanmiddag!

Wat betreft het bereik, wordt het aantal jaarlijkse unieke bezoekers op de website gemeld. We hebben vraagtekens bij dit getal. 100.000 lijkt ons beetje veel voor een website die gericht is op Drenthe. Unieke bezoekers is vaak een opgeblazen getal.

Is bekend welk percentage van de Drentse ondernemers bekend is met het programma IBDO en de dienstverlening? En hoe worden (startende) ondernemers hierop gewezen?

Wat betreft het thema internationalisering hebben we wel wat vraagtekens. In Nederland exporteren we veel meer dan we importeren. Bij de export van een aantal van die goederen blijft het Nederlandse milieu achter met schade. De rekening daarvoor moeten we meestal met zijn allen betalen. We hebben het dan bijvoorbeeld over bloembollen, siergewassen, zuivel en vlees. We hebben gezien dat drentse bedrijven meer dan gemiddeld betrokken zijn bij de export, maar moeten we dat willen?

De nadruk op export is soms niet te rijmen met bijvoorbeeld concepten zoals kringlooplandbouw, of een circulaire lokale economie. Kortom niet alle goederen hoeven wat ons betreft vanuit Drenthe de wereld over te vliegen.

Tot slot zouden we graag van GS horen wat we ons moeten voorstellen bij ´sociale innovaties´ in het kader van personele organisatie (te vinden op bladzijde 14)? Deze term komt wat onduidelijk op ons over.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Woonagenda

Lees verder

Investeringsagenda PLUS

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer