Inves­te­rings­agenda PLUS


28 oktober 2020

Voorzitter, voor ons ligt de Investeringsagenda van 50 miljoen die we als Staten al eerder hebben gezien en dit is inmiddels aangevuld met een budget van 13 miljoen.

Qua financiën wil de Partij voor de Dieren het volgende opmerken.

  • - De 50 miljoen die voor de Investeringsagenda was gereserveerd kunnen we terugvinden in de Begroting. Echter, de 13 miljoen in de PLUS zal ook ergens vandaan moeten komen. Vraag aan GS: Klopt het dat de PLUS voornamelijk uit de reserves wordt bekostigd waardoor de provincie op termijn geld moet gaan lenen?
  • - In de PLUS zit 8,5 miljoen voor Verkeer en Vervoer. 8,5 miljoen! Dat is meer dan er in de Begroting voor het totale programma Duurzame ontwikkeling en waterbeheer wordt uitgetrokken! Waarom moet dit uit de Investeringenagenda komen voorzitter? Dit zijn toch lopende projecten en/of lopende kosten? Graag een toelichting van GS.
  • - Er wordt 4 miljoen toegevoegd voor recreatief fietsen. Wat wij niet begrijpen is waarom dit budget niet die 8,5 miljoen voor Verkeer en Vervoer kan komen. Graag een toelichting op de raming van dit bedrag
  • - Bij de verwerking van de Investeringsagenda in de begroting is er 1,5 miljoen onttrokken aan de reserve Investeringsagenda. Dit wordt niet genoemd bij de PLUS. Kan ik dan concluderen dat geen 13 miljoen wordt toegevoegd maar 14,5 miljoen? Graag een reactie van GS.

Voorzitter, de financiële onderbouwing is wat ons betreft onlogisch en niet consistent. Als de PLUS gebruikt gaat worden om GAE te redden, dan gaan wij dit stuk zeker niet steunen en dat is jammer van de vele goede ideeën die wij als PS hadden bedacht.

Over de inhoud van de Investeringsagenda wil ik het volgende opmerken. Bij het opstellen van de Investeringsagenda is slechts 1 idee van de Partij voor de Dieren opgenomen. De Strokenlandbouw. In de realisatie hiervan stelt GS voor om dit te integreren in bestaande projecten. Voorzitter, hoe moeten we dit zien? Worden er nu extra gelden toegevoegd aan dit project? En wordt er apart gemonitord en voortgang geboekt op deze Strokenlandbouw als het wordt geïntegreerd? Dit is namelijk wat wij verwachten als er een idee vanuit PS omarmd wordt door GS.

Dan op inhoud over de PLUS. Door GS wordt voor extra investeringen in Fietsen, Versterken steden, Wonen en Recreatie & Toerisme. Maar voorzitter, waarom dan NIET extra investeren in Natuur? Daarbij komen al deze aspecten samen! Hier meer in investeren, zou niet alleen de mensen, maar alle flora en fauna ten goede komen. Wij pleiten voor een eco-centrale economie, en daar horen ook Investeringen in de natuur bij. De PLUS investering in Boer Burger Biodiversiteit. In de toelichting vind ik niets over de plannen op “biodiversiteit”. Wel lees ik leefomgeving en landbouw. Wat gebeurt er op de derde B van deze agenda voorzitter? Graag een antwoord van GS.

Voorzitter, deze tijd is essentieel om te investeren in de Aarde. Voedselbossen, Klimaatbossen, biodiversiteit, het is essentieel voor alles wat leeft in Drenthe. Corona laat mensen weer meer genieten en opladen in de natuur, dus hier zouden we de gehele PLUS van de Investeringsagenda op moeten inzetten. Investeren in de natuur is investeren in de toekomst. Graag een reactie van de gedeputeerde.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Ik ben Drents ondernemer

Lees verder

Begroting 2021 en 7e Begrotingswijziging

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer