Fauna­beleid Provincie Drenthe


bijdrage van Renate Zuiker

16 september 2020

De fractie van Forum stelt dat het Faunabeleid van de provincie toe is aan een herijking. De Partij voor de Dieren is het hiermee eens.

Het huidige Flora en Fauna beleidsplan dateert uit 2014 en is volgens ons niet meer actueel.

De Partij voor de Dieren zou graag zien dat de Provinciale Staten ook worden betrokken bij de totstandkoming van de diverse beheerplannen, maar helaas is dat nu niet het geval. De beheerplannen worden niet eens naar PS gestuurd ter kennisname. We moeten ze zelf maar opzoeken op de website van de FBE.

Forum voor Democratie maakt een terecht punt dat de stand van bepaalde vrij bejaagbare diersoorten (zoals konijnen en wilde eend) achteruit gaat en dat daar dus niet op gejaagd moet worden. Hieruit maken we op dat Forum ook vindt dat PS betrokken moet worden bij de verschillende beheerplannen. Klopt dat?

De juridische verhouding tussen Fauna Beheer Eenheid en provincie is kennelijk onduidelijk. Er is onderzoek naar gedaan door een onafhankelijk advocatenkantoor. Graag horen we van de FvD of van de gedeputeerde wat de uitkomsten zijn van dit onderzoek. Met die informatie kunnen wij misschien wel onze mening over de taakverdeling geven.

De Partij voor de Dieren is tegen de jacht. Punt. Het is onzinnig om de natuur in banen te leiden door bepaalde dieren dood te maken. Daarvoor zijn ecosystemen veel te complex. De mens past veel meer bescheidenheid.

De argumenten van natuurbescherming en verkeersveiligheid zijn vergezochte excuses om de hobby van een kleine groep te legitimeren.

Ook het hele idee dat de weidevogels gered kunnen worden als we maar vossen afschieten is niet onderbouwd. De provincie Drenthe heeft niet zo lang geleden een meta-onderzoek laten uitvoeren naar de wetenschappelijke kennis omtrent weidevogels en predatie, waarin staat dat we veel meer kennis nodig hebben van de roofdierengemeenschap. Soms kan het wegnemen van roofdieren bijvoorbeeld juist een tegengesteld effect hebben op de stand van de prooidieren. Ik heb het over het zogenaamde wrap-up onderzoek, uitgevoerd door SOVON.

Daarin kunnen we ook lezen dat een toename van roofdieren een probleem is in de gebieden waar het landschap is vernietigd, maar niet als het leefgebied van de vogels wel op orde is.

[´De toegenomen predatordichtheid vormt vooral een probleem in gebieden met een relatief lage habitatkwaliteit, terwijl in gebieden waar de habitatkwaliteit wel op orde is voldoende mogelijkheden lijken te zijn voor weidevogels om dit op te vangen. De toegenomen predatiedruk is daarnaast het gevolg van een vermindering van het voedselaanbod en van eenvormige vegetaties zoals die ontstaan door het maaien van grasland.]

Waarom horen we de FvD niet over de afgenomen habitatkwaliteit en het verminderde voedselaanbod van de weidevogels?

Waar we nu ons beleid op baseren zijn anekdotes die ingefluisterd zijn door de jagerslobby.

Op de website van de jagersvereniging valt te lezen dat ze in mei met succes fracties van dit parlement hebben opgezocht om tegen onze motie over de lichtbakbejaging te stemmen. Ik neem aan dat de fractie van de FvD een van die fracties was waar de jagerslobby voet aan de grond heeft gekregen.

Het is echter zonneklaar dat de intensivering van de landbouw dé oorzaak is van de achteruitgang van de weidevogels, en zolang dat nog kan doorgaan in Drenthe, zijn de akker-en weidevogels niet te redden. Laat in ieder geval onze vossen met rust.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Noordelijke Rekenkamer rapport 'Zoektocht naar duurzaamheid in landbouwbeleid'

Lees verder

Beantwoording vragen van GroenLinks over regiodeals

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer