Ener­gie­ar­moede


30 maart 2022

Voorzitter,

Het voorstel om huiseigenaren te helpen bij het isoleren van de woning vinden wij zeer positief. Ook de regeling die voorgesteld wordt om de subsidie rechtstreeks aan de uitvoerder van het isoleren en verduurzamen van de woning uit te keren nadat het werk gedaan is, vinden wij een goede oplossing.

De gedeputeerde gaat uit van huiseigenaren met een smalle beurs. Voor huurders in de sociale huursector wordt er samen met coöperaties gezocht naar mogelijkheden. Maar heeft hij ook gedacht aan huurders die van particuliere verhuurders hun huis huren? De zgn. vrije sector? Door het tekort van sociale huur- en koopwoningen, zijn er mensen met een laag inkomen aangewezen op huur in de vrije sector. Ook deze groep zou gebaat zijn bij ondersteuning bij het verlagen van de energierekening, vooral omdat een groot deel van hun inkomen naar huur gaat.

Graag hoor ik van de gedeputeerde hoe we deze groep als provincie zouden kunnen ondersteunen. Daarnaast vinden wij die 400 huishoudens die nu gebruik kunnen maken van deze regeling wel wat weinig zeker gezien de grote energiebesparingsopgave. Graag zien we de regeling ook financieel uitgebreid.

Verder vindt de Partij voor de Dieren het van groot belang dat deze regeling goed gecommuniceerd wordt met de doelgroep zodat iedereen op de hoogte is en het huis kan laten isoleren.

De Partij voor de Dieren kan verder instemmen met dit voorstel,

Tot zover.


Interessant voor jou

Provinciaal inpassingsplan Drentse Zonneroute A37

Lees verder

Zandwinning De Huttenheugte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer