Zand­winning De Hutten­heugte


30 maart 2022

Voorzitter,

De conclusie van het debacle met betrekking tot de zandwinning lijkt ons:

Dat er een grote inschattingsfout is gemaakt omtrent de hoeveelheid zand die de provincie nodig had voor het uitvoeren van een aantal infrastructurele projecten. Daarnaast is er het een en ander fout gegaan in de communicatie met Centerparcs maar ook met de Staten. En verder rijzen de verliezen de pan uit. Want het verlies dat nu genoemd wordt is een schatting en kan nog verder oplopen als het hele onderzoek naar de gang van zaken is afgerond.

De firma Vos is bereid gevonden om het zand te verhandelen, het is ons niet helemaal duidelijk hoe het bedrag wat de verkoop oplevert tot stand is gekomen. Graag een uitleg van de gedeputeerde. Ook is er een post onvoorzien van 150 duizend opgenomen. Aan welke onvoorziene kosten moeten wij hierbij denken?

Verder vraagt de Partij voor de Dieren zich af of dit het is voor wat betreft de verliezen of dat we op termijn weer geconfronteerd worden met extra kosten?

Tot slot sluiten wij ons aan bij de SP m.b.t. de agendering van dit onderwerp als het totale onderzoek is afgerond en daarnaast sluiten wij ons aan bij D66 dat wij ook vinden dat het onderzoek uitgevoerd moet worden door een externe organisatie om zo een zo objectief mogelijke uitkomst te krijgen.

Tot zover.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Energiearmoede

Lees verder

Bijdrage Oekraïnebrief

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer