Demo­ni­seren van de Wolf


De Partij voor de Dieren wil in deze discussie een aantal zaken in perspectief plaatsen

17 juni 2020

De Partij voor de Dieren wil in deze discussie een aantal zaken in perspectief plaatsen.

Ten eerste. De veiligheid van gehouden dieren is de verantwoordelijkheid van de houders van die dieren zelf. Dat is in de wet geregeld in het Besluit houders van dieren. Prima als de provincie daar wat in kan betekenen met voorlichting.

Wat betreft subsidie vragen wij ons af in hoeverre de overheid moet faciliteren dat mensen zich aan de wet houden, maar voor het creëren van draagvlak voor de wolf kunnen we instemmen met subsidie. Het verbaast ons wel dat een partij als de VVD wil dat de overheid gaat meebetalen aan een hobby.

Het tweede punt dat we in perspectief moeten plaatsen is het aantal schapen dat gedood wordt door rondzwervende wolven. De meeste gehouden schapen komen voortijdig aan hun einde door de slager. Een ander deel door loslopende honden. Die vormen namelijk een veel groter gevaar voor de schapen dan een wolf. Waar blijft de roep om hogere boetes voor niet-aangelijnde honden in de natuur?

Of komt dat electoraal gezien niet zo goed uit?

Ten derde willen we er op wijzen dat de roep om het ´beheer´ van de wolf ook wordt ingegeven door het feit dat de wolf een concurrent is van de jagers. Onder het mom van veiligheid, wordt hier geprobeerd (economische) belangen veilig te stellen. Jagers hebben er immers belang bij de beschermde status van de wolf ter discussie te stellen om hun eigen prooien zoals reeën veilig te stellen.

Dat brengt ons bij het demoniseren van roofdieren. In onze eerste termijn heeft Partij voor de Dieren al bezwaar gemaakt tegen de in deze discussie gekozen woorden.

Ook nu horen we weer stemmingmakerij van diverse kanten; schapen zijn vermoord, moordlustig dier.

Hoe vaker de woorden ´vraatzuchtig´ ´moordlustig´ en dergelijke worden gebruikt, des te makkelijker wordt het om wolven te doden. Angst wordt omgezet in haat.

Wij vinden het kwalijk en ongepast dat het college al aan het voorsorteren is op het doden van wolven, mochten die zich in Drenthe vestigen.

Door nu al te stellen dat Drenthe te klein is voor de wolf, en dat we schapen niet kunnen beschermen, doet het provinciebestuur onze Oerprovincie Drenthe schromelijk tekort.

Tot slot, wij vinden de nieuwe gebiedscommissie maar eenzijdig samengesteld, drie van de vier zijn vertegenwoordigers van houders van dieren, én staatsbosbeheer. Twee van de leden zitten ook in het bestuur van de Fauna Beheer Eenheid. De voorzitter is een politicus van CDA huize.

De Partij voor de Dieren stelt voor aan de gebiedscommissie nog iemand toe te voegen die vanuit het perspectief van ecologie en biodiversiteit naar de komst van de wolf kijkt, bijvoorbeeld een bioloog of iemand van de faunabescherming of wolffencing nederland.

.Graag horen we hoe GS daar tegenover staat.

Tot zover in tweede termijn.

Interessant voor jou

Bijdrage stikstofdebat in de Provinciale staten 20 mei 2020

Lees verder

De kramp in het Drentse Stikstofdebat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer