De kramp in het Drentse Stik­stof­debat


17 juni 2020

Voorzitter, sinds het juridische debacle van de PAS zit dit college net als het kabinet in de kramp: we kunnen wel op dezelfde wijze verder als we 20/30 jaar geleden hadden bedacht. Alsof er geen systeemwijziging nodig is. Maar opnieuw heeft een landelijke adviescommissie deze systeemwijziging wel geduid. Hoe lang kan dit college volhouden dat dit in Drenthe niet hoeft, en dat de bedrijvigheid gewoon door kan blijven gaan?

Wanneer is dit college eerlijk naar de inwoners en bedrijven? Er zijn al genoeg onderzoeken gedaan en adviezen gegeven. Het is tijd om door te pakken en te gaan voor juridisch onderbouwde besluiten.

De Partij voor de Dieren pleit zoals altijd voor extensieve landbouw, meer plantaardige voeding, minder asfalt en terugdringing van de luchtvaart. Dit lijkt de enige weg, en wij wijzen graag die weg. De natuur in Drenthe vermest, verzuurt en verdroogt. Daardoor staat onze eigen leefomgeving op het spel. Het is duidelijk dat er wat MOET veranderen. En dat kan, als we in Drenthe niet langer de economie centraal stellen zonder oog te hebben voor de ecologie en dus voor de stikstofdepositie. Zonder dit oog zal er uiteindelijk ook geen geld meer verdiend kunnen worden, zo zegt ook de Europese commissie in de New Green Deal.

De Europese Habitatrichtlijn is al duidelijk genoeg: economische bedrijvigheid nabij de stikstofgevoelige natuur alleen mogelijk is als die gebieden robuust genoeg zijn.

Nu alleen nog het lef van dit college om te pleiten voor heldere regels en instrumenten zodat iedereen de weg gewezen kan worden over het pad naar een duurzame toekomst.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Demoniseren van de Wolf

Lees verder

Sociale agenda

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer