Bodem en onder­grond


bijdrage commissie OGB

1 december 2021

Voorzitter,

Het algemene doel van deze strategie is; breng het gebruik van de bodem en ondergrond in balans met de draagkracht en het herstelvermogen van die bodem en de ondergrond.

De Partij voor de Dieren kan dat van harte onderschrijven.

Als eerste een vraag over de status van dit stuk: de strategie wordt onder de Algemene Wet Bestuursrecht vastgesteld, maar even verder staat: ´GS kan in het belang van andere opgaven afwijken van deze strategie´. Kan GS dat toelichten? Welke andere opgaven kunnen zwaarder wegen? Zijn daar al aanwijzingen voor? Zo nee, waarom staat die opmerking er dan in?

Het hoofdstuk ´Bodem en Landbouw´ lijkt een stuk te missen. Aan het einde van het hoofdstuk staat: ´Provincie Drenthe heeft geen specifiek beleid met betrekking tot bodem en landbouw.´ En daar blijft het bij.

Voorzitter, hoe gaan we in Drenthe het Europese en nationale beleid op dit gebied van bodem en landbouw dan invullen?

Er zijn al veel beleidsdocumenten over geschreven. In de Nationale bodemstrategie van het ministerie van LNV staat:

´In 2030 moeten alle landbouwbodems duurzaam beheerd worden´

Maar hoe we dat in Drenthe gaan doen, is een raadsel, want we hebben geen beleid, en gaan dat kennelijk ook niet krijgen.

Kan het college uitleggen waarom er uitgerekend voor landbouw geen beleidskeuzes en kaders geformuleerd zijn in deze strategie?

We hebben alleen een provinciale ambitie geformuleerd:

´We streven naar duurzaam gebruik en beheer van Drentse landbouwbodems met als resultaat vitale landbouwbodems.´

Maar met streven alleen kom je er niet. Wat gaan we doen om dat streven te bereiken?

Beleidskeuzes en kaders missen.

En dit gemis komt later weer nog een keer terug:

Bij ´bodem en klimaatverandering´ staat dat een andere manier van beheer van landbouwgronden een belangrijke bijdrage kan leveren aan klimaatadaptatie.

Maar ook daar blijft het bij die constatering, want er volgt slechts één beleidskeuze, en die gaat over provinciaal vastgoed en wegen, die we klimaatadaptief gaan inrichten. Niets over landbouwgronden.

Kortom, wij roepen het college op om het hoofdstuk ´Bodem en Landbouw´ niet zomaar af te sluiten met ´we hebben geen beleid´. We zouden graag zien dat het hoofdstuk wordt afgemaakt met daadwerkelijke beleidskeuzes, dus wat we gaan doen om te komen tot duurzaam gebruik en beheer van landbouwbodems in Drenthe, en die keuze vervolgens ook te onderbouwen met een motivatie, net als de beleidskeuzes in de rest van dit heldere, leesbare en verder goed onderbouwde stuk.

Tot zover.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Regionaal Waterprogramma

Lees verder

Bijdrage Rapportage resultaten GAE eerste halfjaar 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer