Biolo­gische sierteelt


9 maart 2022

Op europees en niveau liggen er plannen klaar om de biologische landbouw fors uit te breiden.

De Europese Commissie heeft in de Boer-tot-Bord-strategie en Biodiversiteitsstrategie de ambitie heeft uitgesproken dat in 2030 ten minste 25% (gemiddeld voor alle lidstaten) van de landbouwgrond in de Europese Unie moet worden gebruikt voor biologische landbouw;

En ook op landelijk niveau wordt hier aan gewerkt: het ministerie van LNV is momenteel bezig met het opstellen van een ´Nationale strategie voor biologische productie en consumptie´

Kortom, het is de hoogste tijd dat we in Drenthe ook een impuls geven aan biologische landbouw.

De partijen D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de SP stellen voor dat we in Drenthe anticiperen op de plannen om biologische landbouw te ontwikkelen.

En daarom stellen we bij deze bespreking die over sierteelt en gewasbeschermingsmiddelen gaat, voor om een start te maken met biologische sierteelt.

Specifiek op het gebied van sierteelt lijkt het ons een uitgelezen kans voor Drenthe om voorop te lopen en een positieve draai te geven aan sierteelt.

In het landelijk beleid voor biologische landbouw zal biologische sierteelt als een van de te verkennen sectoren worden meegenomen, wij kunnen hier als Drenthe bij aansluiten.

Het grote voordeel is dat biologisch kweken van gewassen en dus ook bij sierteelt, veel van de nadelen van de gangbare huidige sierteelt wegvallen.

Een van de aandachtpunten bij biologische teelt is wel de afzetmarkt.

Deze moet verder ontwikkeld worden. Daarom stellen de partijen ook voor dat de provincie als launching customer voortaan biologische bloemen, bollen en perkgoed gaat gebruiken.

Ik zal nu het dictum van de motie voor lezen.

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe:

- in overleg te treden met het ministerie van LNV, in het kader van de ´Nationale Strategie voor biologische productie en consumptie´, over het vergroten van het areaal biologische sierteelt in Drenthe;

- in de eigen organisatie over te gaan op de inkoop van biologische bloemen, bloembollen en perkgoed.

Interessant voor jou

Geactualiseerde gastvrije natuur - Natuurvisie 2040

Lees verder

Provinciaal inpassingsplan Drentse Zonneroute A37

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer