Bijdrage uitwerking coali­tie­ak­koord


Algemene beschou­wingen

23 december 2023

Uit de vorige vergadering bleek dat dit college een coalitieakkoord vooral ziet als een wensenlijstje, en ze kunnen er naar eigen zeggen vier jaar over doen om hun wensen één voor één in vervulling te laten gaan.

Maar, hoe ze dat precies gaan doen en vooral hoe ze dat gaan betalen, dat is nog niet helder, maar dat zal gaandeweg opgelost gaan worden begrijpen we van de gedeputeerde. Er zijn in ieder geval alvast maar bezuinigingen aangekondigd.

Doordat het college geen integraal plan met bijbehorende begroting aan de staten presenteert, worden daarmee lastige discussies in het Drents parlement handig omzeild.

En ondanks het protest in de vorige vergadering zegt het college nu nog steeds: we doen het gewoon zo en jullie mogen er over stemmen.

Voorzitter, dit is geen democratie, maar powerplay van het college. Omdat zij de meerderheid hebben, komen ze ermee weg.

Maar het debat in het parlement, waar een openbare en integrale afweging moet worden gemaakt tussen de verschillende belangen die er spelen, is een essentieel onderdeel van de werkwijze van een parlement.

Deze tactiek van het college komt enerzijds voort uit de angst om echte keuzes te maken, en anderzijds is het een fundamenteel gebrek aan respect voor de parlementaire democratie in de provincie.

Voorzitter, dan over de plannen van het college.

Wat we vooral missen bij dit college is een pro-actieve houding.

Wij roepen het college op om uit de slachtofferrol te komen en de regie terug te pakken.

Dit college is vooral behoudend.

De plannen die het college nu presenteert zijn ad hoc oplossingen waarbij de dieperliggende problemen niet worden aangepakt. Het college lijkt wel verlamd.

Een van die oorzaken daarvoor, is dat we in Drenthe te maken hebben met een partij die speciaal is opgericht om de belangen van de agro-industrie te beschermen. Let wel, niet de belangen van boeren, maar de belangen van de veevoer- en kunstmestbedrijven, chemische industrie en slachterijen.

Dat verklaart waarom BBB bijna uitsluitend aandacht heeft voor de belangen van de gangbare veehouderij. Die hebben het meest te verliezen bij een transitie naar duurzame voedselvoorziening die lokaal, biologisch en hoofdzakelijk plantaardig is.

We horen de BBB nooit opkomen voor biologische akkerbouwers om maar een voorbeeld te noemen.

We horen de BBB ook nooit opkomen voor natuur en klimaat, iets waar boeren voor 100% afhankelijk van zijn.

Integendeel zelfs.

Dit college ziet de opgaven voor natuur, water, stikstof en klimaat vooral als vervelend huiswerk. Het Rijk is voor hen de irritante leraar die allemaal vervelende opgaven heeft bedacht. En dat huiswerk wil het college zo lang mogelijk voor zich uitschuiven. Want hopelijk komt van uitstel afstel.

Het college is de leerling die hoopt dat er een nieuwe leraar komt, en dat die dan zegt, hee dat huiswerk, laat dat maar zitten hoor. Of doe gewoon één sommetje en dan heb je je best gedaan.

Maar helaas, zo gaan we niet slagen voor het examen ´verantwoord besturen van een provincie´, niet in de laatste plaats omdat -nu al- het de taak van de provincie is om de Drentse natuur te beschermen.

Voorzitter, Onze problemen met stikstof, water, natuur of klimaat kunnen we niet weg-denken, weg-redeneren of weg-juridiseren.

De stikstofkraan gaat niet uit zichzelf dicht.

Via het IPO is vorige week geprobeerd nog een rekentruc te verzinnen waardoor we nog langer echte maatregelen kunnen uitstellen. Sterker nog, het IPO wil dat het Rijk vooral via generieke maatregelen de boel oplost.

Een vraag hierover aan de gedeputeerde: welke generieke maatregelen moet het Rijk dan gaan nemen om de stikstofdeken over Nederland te verkleinen? Geen luchtverkeer boven Nederland? Allemaal 50 rijden op de snelweg?

Voorzitter, dit college zal toch echt alle moed bij elkaar moeten te rapen en de feiten onder ogen komen. En keuzes gaan maken.

Het is namelijk allang duidelijk wat ons te doen staat. Zorg als provinciebestuur zelf voor perspectief voor de landbouw.

Leven en werken samen met de natuur en niet tegen de natuur.

De Partij voor de Dieren roept op om te stoppen met de natuur de schuld te geven van de problemen waar mensen verantwoordelijk voor zijn.

Stop met de anti-natuurlobby. Stop met zondebokken aanwijzen; de vossen, de wolven, de ooievaars, de muggen, de exoten, zij hebben het niet gedaan.

Nee, wij mensen hebben zelf de balans in de natuur verstoord, wij zijn daarom ook zelf verantwoordelijk om die balans te herstellen. En een balans herstel je niet door alles maar dood te willen maken.

Voorzitter, de natuur is net als bijvoorbeeld zwaartekracht, moreel neutraal. De natuur is niet links of rechts. Voor en tegenstanders, hebben allemaal evenveel baat bij de natuur.

Het idee dat het belang van de natuur op een weegschaal staat tegenover het belang van de landbouwers is een compleet valse voorstelling van zaken.

Zonder natuur geen landbouw. Zonder natuur geen voedsel en geen gezonde leefomgeving. Zonder natuur geen mensen.


Interessant voor jou

Bijdrage Strategie Groningen Airport Eelde

Lees verder

Bijdrage Sierteelt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer