Bijdrage Sierteelt


10 januari 2024

Zoals we inmiddels allemaal weten gaat gangbare sierteelt gepaard met het gebruik van grote hoeveelheden landbouwgif, met alle gevolgen van dien.

Voor de natuur, maar ook voor de gezondheid van mensen… de omwonenden, en ook de mensen die in deze sector werken. Er is een groeiende hoeveelheid bewijs dat chronische blootstelling aan pesticiden de incidentie van ziekten als kanker, parkinson, Alzheimer, MS, diabetes, hart- en vaatziekten en nierziekten verhoogt.

Omdat sierteelt in Drenthe aan een opmars bezig is, is het niet overdreven om deze vorm van landbouw een groot maatschappelijk probleem te noemen.

Des te opvallender is dat het college in hun coalitieakkoord al meteen eventuele maatregelen om sierteelt in te dammen overboord heeft gegooid.

En kennelijk vond het college het ook nodig om de voorstellen van de commissaris van enige kanttekeningen te voorzien.
De commissaris heeft deze voorstellen gedaan na een lang en intensief traject met vele gesprekken.

De Partij voor de Dieren heeft daarom de volgende vragen aan het college:

Om te beginnen over de voorstellen voor de ruimtelijke begrenzing van sierteelt. De commissaris schrijft: ´geef duidelijk aan waar je wel en geen intensieve teelten wilt hebben´
Volgens GS kan dat echter alleen op vrijwillige basis.
Wij vragen ons af: Hoe stelt GS zich dat voor? Dat grondeigenaren zichzelf vrijwillig een beperking van het gebruik van de grond opleggen?
Graag een toelichting.

En even verder in hun brief schrijft GS over een verkenning om de ruimtelijke aspecten van bollenteelt te verankeren in de nieuwe Omgevingsvisie.
Dit lijkt in tegenspraak met de vrijwilligheid van enkele alinea's eerder. Wij vragen ons af: Is het dan mogelijk iets vrijwillig te verankeren?
Graag hierover duidelijkheid van het college hoe ze dat voor zich zien.

Vervolgens voorstel 6, ontwikkel een gedragscode.
GS vraagt zich openlijk af of de Drentse gemeenten hier wel op zitten te wachten. GS gaat na een verkenning pas besluiten of het wel wenselijk is een gedragscode te ontwikkelen.

Wij menen dat de commissaris in de vele gesprekken die zij heeft gevoerd deze verkenning al reeds heeft gedaan.
Waarom doet GS dan nu alsof dat slechts een proefballonnetje van de commissaris was?

Tot slot. Bij voorstel 7 ´organiseer jaarlijks een bijeenkomst in Drenthe die in het teken staat van duurzame landbouw´, verwijst GS slechts naar de informatiebijeenkomsten van de pilot Duurzame Bollenteelt.

Uit de tekst blijkt echter duidelijk dat de commissaris iets veel breders voor ogen heeft, namelijk een platform waar wetenschappelijke kennis over duurzame landbouw wordt gedeeld, waar beleidsontwikkelingen worden toegelicht, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en gesprekken kunnen plaatsvinden.

Vanwaar de angst van het college om een jaarlijkse bijeenkomst over duurzame landbouw in algemene zin te organiseren? Graag een toelichting.

Tot zover in eerste termijn.

Interessant voor jou

Bijdrage uitwerking coalitieakkoord

Lees verder

Bijdrage Novex

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer